Muhasebe, Finansman ve Denetim Eğitimleri

Kriz Döneminde Stratejik Planlama

İşletmelerde Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrolü

Finansal Tablo Analizi ve Uygulamaları

Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları

Yönetim Kararlarında Maliyet Muhasebesi Önemi

Temel Muhasebe ve Finansal Tablo Analizi

Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Uluslar arası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemleri

• Aile Şirketlerinde Finansal Kurumsallaşma

Döviz ve Para Piyasası

Ekonomideki Krizlerin Nedenleri, Korunma Yöntemleri, Sonuçlar ve Önceden Tahmin Yöntemleri

Mali Tablolar Analizi

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türkiye Uygulaması

Halka Arz Teknikleri ve Firmalar İçin Finansman Yönetimi

Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Merkez Bankası Analitik Bilanço Analizi ve Faiz Kur Tahmin Yöntemleri

Şirket Birleşmeleri, Devralmalara Genel Bakış ve Dünya Uygulamaları

Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Sektör Analiz Teknikleri

Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri ve 2011 Sonrası Ekonomi Beklentileri

İşletmeler İçin Klasik ve Modern Finansman Teknikleri ve Uygulamaları

Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Çerçevesinde Kredi Uygulamaları

Yatırımcılar ve İşletmeler için Fizibilite Hazırlama Teknikleri

Düşük Enflasyon Ortamında Yatırım-Üretim-Satış Karar ve Davranışlarının Yönetilmesi

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Kurumlar İçin Finans Yönetiminde Yeni Olanak ve Yaklaşımlar

Kobi Yönetimi ve Girişimcilikte Başarı Faktörleri

İşletme Yönetimi Uzmanlık Programı

İşletmelerde Maliyet yönetimi aracı olarak Bütçe Hazırlanma Yöntemleri

Alacak ve Tahsilat Riskinin Yönetilmesi ile Vadeli İşlemler Piyasasının İşletme Yönetimindeki Yeri

Stratejik Maliyet Yönetimi

İşletmelerde Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Proje Yönetimi

UFRS (Türkiye Muhasebe Standartları) Toplu Bakış, Finansal Tablolara ve Hesap Planına etkisi

İşletmelerde Finansal Yönetim ve Yeni Ticaret Kanunun Getirdiği Değişiklikler

Satış ve Satın Alma Ekipleri İçin Finansal Yönetim