UFRS (Türkiye Muhasebe Standartları) Toplu Bakış, Finansal Tablolara ve Hesap Planına Etkisi

 • Tek Düzen Hesap Planı Amacı
 • Eksik Yönleri
 • TMS(Türkiye Muhasebe Standarları)getirdikleri
 • TMS de Yeni Muhasebe Standartlarındaki değişiklikler
 • Yürürlükteki TMS ler
 • TMS nin Finansal Tablolara Etkisi
 • Finansal Tablolar Seti
 • Bilanço Tablosundaki Değişiklikler
 • Gelir Tablosundaki Değişiklikler
 • Nakit Akış ve Fon Akış Tablolarındaki Değişiklikler
 • Hesap Planındaki Değişiklikler