Şirket Birleşmeleri, Devralmalara Genel Bakış ve Dünya Uygulamaları

 • Genel Bakış
  • Birleşme
  • Devralma
  • Birleşme ve Devralmaların nedenleri
  • Birleşme ve Devralmalarda izlenen yöntemler
  • Birleşme ve Devralmalarda karşılaşılan problemler
  • Birleşme ve Devralmaların fazda ve zarar analizi
 • Dünya Uygulamaları
  • ABD
  • Japonya
  • İngiltere
  • AB
 • Birleşme ve Devralmaların İçeriği
  • Stratejiler
  • Birleşme ve Devralma İşlemleri
  • Değerleme yöntemleri
  • Birleşme ve Devralma Anlaşmalarının Yapısı
  • Birleşme ve Devralmada Muhasebe Kavramı
 • Birleşme ve Devralmaların Hukuki Boyutu
  • Dünya Birleşme ve Devralma İşlemleri ve Hukuku
  • Türk Ticaret Kanununa göre Birleşme ve Devralma
  • Kurumlar Vergisine göre Birleşme ve Devralma
  • Gelir Vergisine göre Birleşme ve Dervalma
  • Rekabet Kurulu’na göre Birleşme ve Devralma
  • Birleşme ve Devralma Şartları
  • Birleşme ve Devralmalarda KDV
  • Bankalar arası Birleşme ve Devralmalarda Hukuksal Yaklaşım
 • Türkiye’deki Birleşme ve Devralmaların Durumu
  • Türkiye uygulamalarına örnekler
  • Dünyadaki örnekler