Satış ve Satın Alma Ekipleri İçin Finansal Yönetim

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
 • Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 • Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi)
 • Reel Kesim
 • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)
 • Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu  Maliyesi Gelir  Gider Dengesi
 • Dış Ticaret Dengesi,  Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
 • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
 • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
 • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
 • Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz (Satış ve Satın Alma Ekiplerinin Finansal Okuryazarlığını Etkinleştirmek)
 • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz
 • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
 • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
 • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
 • Risk Yönetimi Kavramı
 • Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları
 • Risk Yönetimi Aşamaları
 • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi
 • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
 • Kurum çapında entegre risk yönetim
 • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
 • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
 • Temel Riskler
 • Satış ve Satın Almaya Yönelik Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü (Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi)
 • Satış ve Satın Alma tercihlerinin Finansal Sonuçları
 • Satış ve Satın Alma Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri
 • Aktif / Pasif Yönetiminde Satış ve Satın Alma Kararlarının Etkileri
 • Nakit Yönetiminde Satış ve Satın Alma Uygulamaları
 • Satış ve Satın Alma Stratejileri ile Vade Uyumunun Yönetimi
 • Likidite Riskinin Kontrolünde Satış ve Satın Alma koşulları
 • Satış ve Satın Alma Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi
 • Satış ve Satınalma uygulamalarının yarattığı  Finansal Risklerin Yönetilmesi