Finansal Tablo Analizi ve Uygulamaları

 • Mali Tablolar Tanımlanması
 • Mali Tabloların Genel Özellikleri
 • Temel Mali Tablolar
  • Bilanço
   • Bilanço Düzenleme İlkeleri
   • Bilanço Kalemlerinin İncelenmesi
   • Bilanço Dipnotları
  • Gelir Tablosu
   • Gelir Tablosu İlkeleri
   • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
   • Gelir Tablosu Dipnotları
 • Ek Mali Tablolar
  • Satışların Maliyeti Tablosu
  • Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
  • Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Fon Akım Tablosu
 • Mali Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
   • Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
   • Değişimlerin analizi
  • Eğilim Yüzdeleri Analizi (Yatay Analiz)
   • Eğilim Yüzdelerinin Hesaplanması
   • Eğilimlerin Analizi
  • Dikey Yüzde Analizleri
   • Dikey yüzdelerin hesaplanması
   • Dikey yüzdelerin yorumlanması
  • Oran Analizleri
   • Likidite Oranları
   • Finansal Yapı Oranları
   • Faaliyet Verimliliği Oranları
   • Karlılık Oranları
   • Büyüme Oranları
   • Oran Analizlerinde Sektör Ortalamaları
 • Mali Tablo Analiz Sonuçlarının Raporlanması (Tablo ve Grafik Teknikleri)