Yatırımcılar ve İşletmeler İçin Sektör Analiz Teknikleri

 • Sektör Nedir?
  • Ürünler (hammadde ve üretimdeki diğer ürünleri kapsayacak şekilde)
  • Ürün Bazında Kapasiteler, Üretim ve Satışlar
  • Kapasite Kullanımı Analizi
  • Üretim Metodu ve Diğer Teknik Durumlar
  • Enerji Gereksinimleri ve Kaynaklar
  • Dağıtım Metodları
 • Sektörel Analiz Nedir?
 • Sektörde Başlıca Trend ve Analiz Teknikleri
  • Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabeti
  • Fiyat Yapıları
  • Teknolojik Gelişmeler
  • Kamu’nun Rolü
  • Endüstriyel Kapasite Analizleri
  • Hammadde ve Kaynakların Piyasada Bulunabilirliği
  • Mevsimsel Etkiler
 • Sektörel Analiz Nasıl Yapılır?
 • Sektörde Rakiplerin Analizi (Yerli/Yabancı)
  • Rakiplerin İsim, Adres, Kapasite, Üretim Teknikleri ve Ürün Analizleri
  • En İyi Karşılaştırılabilir Halka Açık Şirketler(ürünler ve kapasiteler)
  • Direkt veya İkame Edilen Rekabetin Tartışılması
  • İkame Etkileri, Muhtemel Müşteriye Tesir Gücü
 • Sektörel Projeksiyon Nedir Nasıl Yapılır?
  • Direkt Rakiplerin Karşısında Ürünlerin Pazar Payı
  • Daha Geniş Piyasada Pazar Payı Değişiminin Tahmini
  • Yerine Geçebilecek En Yakın Ürünlerin Pazar Payı Tahmini
 • Sektörel Analiz Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Sektörlerin Arz, Talep, Üretim, Tüketim Düzeylerinin Tespit ve Tahminleri
 • Sektörel Analiz Örnekleri