Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
 • Finansal Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 • Piyasalar arası etkileşim (Faiz,Kur, Parite beklenti analizi)
 • Reel Kesim
  • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)
  • Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu  Maliyesi Gelir  Gider Dengesi
  • Dış Ticaret Dengesi,  Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
  • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
  • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
 • Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz (Satış ve Satın Alma Ekiplerinin Finansal Okuryazarlığını Etkinleştirmek)
  • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
  • Mali Analiz
  • Mali Analizin Amaçları ve Yatırımcı
  • Mali Analizde Kullanılan Mali Tabloların İncelenmesi
  • Finansal Değişkenler ve İlişkiler Analizi: Rasyo Analizi
  • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
  • Risk Yönetimi Kavramı
  • Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları
  • Risk Yönetimi Aşamaları
  • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi
  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
  • Kurum çapında entegre risk yönetim
   • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
   • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
   • Temel Riskler
 • Satış ve Satın Almaya Yönelik Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü (Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi)
 • Satış ve Satın Alma tercihlerinin Finansal Sonuçları
 • Satış ve Satın Alma Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri
 • Aktif / Pasif Yönetiminde Satış ve Satın Alma Kararlarının Etkileri
 • Nakit Yönetiminde Satış ve Satın Alma Uygulamaları
 • Satış ve Satın Alma Stratejileri ile Vade Uyumunun Yönetimi
 • Likidite Riskinin Kontrolünde Satış ve Satın Alma koşulları
 • Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi
 • Satış ve Satınalma uygulamalarının yarattığı  Finansal Risklerin Yönetilmesi
 • Finansal Risk Yönetilmesinde kullanılan Araçlar
 • ( Future,Forward,Option,Swap,Factoring,Forfaiting)