İşletmelerde Maliyet yönetimi aracı olarak Bütçe Hazırlama Yöntemleri

 • Bütçe nedir, neden önemlidir, maliyet yönetiminde rolü
 • Bütçe Uygulamaları yönergesinin oluşturulması
 • Bütçe Takvimi
 • Organizasyon Şeması ile Görev Tanımlarının Oluşturulması ve Masraf Merkezleri
 • İşletme Bütçeleri
 • Sorumluluk Bütçeleri
 • Esnek bütçe  , Statik Bütçe ile farkları
 • Öncelik sıralı Bütçe
 • Sıfır tabanlı Bütçe
 • Sermaye Bütçelemesi
 • Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeler
 • Dış Çevre Analizi
 • Yakın Çevre Analizi( Sektör ve Ülke  Analizi)
 • Rakip Analizi
 • Departman Bütçelerinin oluşturulması
 • Faaliyet Planlaması
 • Satış Miktar Bütçesi
 • Satış Tahmin Teknikleri
 • Üretim miktar bütçesi
 • Mamul stok ihtiyaç tesbiti
 • İşçilik Bütçesi
 • Gider Planlaması
 • Ham Madde Bütçesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim
 • Bütçe kontrol ve denetim
 • Hedef Bütçe ve Gerçekleşme izlenmesi sapma analizleri