Kobi Yönetimi ve Girişimcilikte Başarı Faktörleri

 • İşletme kavramı ve İşletme yönetimi
 • İşletme kurma nedenleri
 • Kuruluş yeri ve kuruluş yeri seçimi
 • Kapasite çeşitleri seçimi ve kullanımı
 • İşletmelerin Türleri ve sınıflandırılması
 • İşletmelerin Hukuksal yapısı ve çevresi
 • İşletmenin amaçları ve yönetim fonksiyonları
 • İşletmenin genel fonksiyonları
 • İşletmenin pazarlama fonksiyonu
 • İşletmenin finansman fonksiyonu
 • İşletmenin İnsan kaynakları fonksiyonu
 • KOBİ lerde toplam kalite yönetimi
 • Girişimcilik ve Girişimciliğin önemi
 • Girişimcilikte başarı faktörleri
 • Girişimcilikte başarısızlık nedenleri
 • KOBİ finansman ihtiyaçlarının yönetimi
 • Finansman kolaylığı sağlayan kurum ve kuruluşlar
 • Risk sermayesi
 • KOBİ sorunları ve çözüm yolları