Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Çerçevesinde Kredi Uygulamaları

 • Bankacılığın tanımı gelişimi ve ilkeleri
 • Bankacılığın sınıflandırılması
 • Bankacılığın fonksiyonları
 • Bankacılık hizmet işlemleri
 • Kredinin tanımı ve genel açıklamalar
 • Kredi olayının oluşması
 • Kredilerin sınıflandırılması
 • Bankaların kredi kaynakları
 • Kredi ile ilgili kavramlar (plasman,risk, limit, marj, depasman,ankes,disponibilite)
 • Kredi ile ilgili mevzuat
 • Bankaların kredi verme nedenleri ve tahsis aşamasında uygulanan ölçüler
 • Kredilerle ilgili diğer sınmırlamalar
 • Kredi tahsis ve kullandırma ilkeleri
 • Uluslararası finansal yönetim
 • İhracatta teslim şekilleri