Temel Muhasebe ve Finansal Tablo Analizi

 • Kısaca Temel Muhasebe Bilgileri
  • Bilanço Eşitliği
  • Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları
  • Hesapların Sınıflandırılması
 • Finansal Tablolar
  • Bilanço ve Kalemleri
  • Gelir Tablosu ve Kalemleri
  • Diğer Finansal Tablolar
  • Rasyolar
 • Mali Tablo Analizi
  • Firma ve Sektörel Analizi
  • Tutarları Karşılaştırma Yöntemi
  • Vaka Çalışması
 • Finansal Yönetim
  • Finansal Yönetimin Amacı ve Fonksiyonları
  • Fon ve Nakit Akım Tabloları
  • Basit ve Bileşik Faiz
  • Şimdiki Değer, Gelecekteki Değer
  • Çalışma Sermayesi Yönetimi
  • Şirket Değerlemesi
  • Risk ve Getiri Kavramları
 • Portföy Yönetimi
  • Yatırım Araçları ve Özellikleri
  • Sermaye Bütçelemesi ve Kullanılan Teknikler
  • Portföy Oluşturma ve Yönetme
  • Finansal Piyasalarda Riskin Yönetilmesi
  • Finansal Mühendislik ve Türev Araçlar
 • İşletmeler İçin Karar Destek Yöntemleri
  • Verimlilik Analizi ve Artırma Yöntemleri
  • Tahmin Yöntemleri