Yöneticiler İçin Finansal Risklerin Yönetilmesi Teknikleri ve 2012 Sonrası Ekonomi Beklentileri

 • Risk Yönetimi Kavramı ve Gelişimi
 • Risk Yönetimi ile İşletmelerin fonksiyonları arasındaki ilişki ,
 • Temel Riskler ve politikalar (nakit , maliyet, aktif – pasif  yönetimi)
 • Risk yönetim araçları, uygulamalar
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu ve Finans Yöneticisi, Finansal Yönetimin Temel İlkeleri,
  • Risk Yönetimi Kavramı
  • Risk Yönetimi Aşamaları
  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
  • Kurum çapında entegre risk yönetim
 • Aktif / Pasif Yönetim
  • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
  • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
  • Temel Riskler
 • Kredi Riski
 • Piyasa Riski (Alım – Satıma İlişkin Piyasa Riski / Aktif – Pasife ilişkin Piyasa Riski / Likidite Riski /Vade Riski
  • Operasyonel Risk
 • Şirket içi hile
 • Şirket dışı hile ve dolandırıcılık
 • Müşteriler ürünler ve iş uygulamaları
 • Dağıtım
  •  İş Riski
  • İtibar Riski
  • Stratejik Risk
  • Yönetim Riski
  • Faiz ve Kur Riskinin Yönetilmesi
 • Faiz oranlarını etkileyen unsurlar
 • Faiz riskinin yönetilmesi, yöntemler ve araçlar
 • Döviz kurlarını etkileyen unsurlar
 • Döviz riskinin yönetilmesi
 • 2012 ve sonrası için senaryo analizleri ve Firmalar için örnek risk yönetimi uygulamaları
 • Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Risk Yönetiminin Unsurları, Araçları Ve Beklentiler
 •  Global Ekonomi ve Türkiye Ekonomi Sisteminin Tanımlanması ile İşleyişi
 •  Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
 •  Reel Ve Mali Kesim İçin İzlenmesi Gereken Göstergeler
 •  Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
 •  Finansal Kriz(Likidite-Faiz)
 •  Para Piyasaları ve Merkez Bankası Bilançosunun yorumlanarak beklentilerin analizi çerçevesinde firmalar için nakit yönetimi
 •  Finansal Krizi Etkileyen Faktörler Ve Beklentilerin Yorumlanması
 •  Genel Ekonomik Kriz
 •  Makro Ve Mikro Dengeler Ve Dengeleri Etkileyen Faktörler
 •  Piyasalararası Etkileşim ve portföy yönetimi
 •  Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli Ve  Düzeyinin Yorumlanması
 •  Global Ekonomi ve Türkiye de Ekonomik Kriz Senaryoları (Enflasyon,Deflasyon, Devalüasyon)
 • Piyasalar Arası Etkileşime Göre Risk Yönetimi İçin Gerekli Temel Bilgiler
 •  Ekonomik Kriz Ve Finansal Kriz Öncü Göstergeleri ( Piyasa Şartlarında Faiz – Kur Tahmin yöntemleri)