Düşük Enflasyon Ortamında Yatırım-Üretim-Satış Karar ve Davranışlarının Yönetilmesi

 • Düşük Enflasyon ortamında Risk Yönetimi Kavramı ve Gelişimi
 • Risk Yönetimi ile İşletmelerin fonksiyonları arasındaki ilişki ,womens down jackets Temel Riskler ve politikalar (nakit , maliyet,  vade, aktif – pasif  yönetimi)
 • Düşük Enflasyon Ortamında Üretim ve Satışta Risk Yönetiminin Unsurları, Araçları Ve Beklentiler
  • Maliyetler ve maliyetlerin yönetilmesi
  • Kar Marjları
  • Büyüme performansı
  • Rekabet düzeyi
  • Ürün çeşitliliği
  • Vade değişimi
  • Müşteri odaklılık
  • Küreselleşme
  • Faaliyet Geliri – Faaliyet dışı gelir
  • Alternatif dağıtım kanallarına yönelme
  • Evlilik ve Birleşmeler
 •  Türkiye Ekonomi Sisteminin Tanımlanması , İşleyişi  ve yatırım- üretim kararlarına etkisi
 •  Reel Sektör İçin İzlenmesi Gereken Göstergeler
 •  Göstergeleri İzlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 •  Kriz yönetimi ile krizler karşısında üretim ve satış kararlarının değerlendirilmesi
 •  Bankacılık Krizi
 •  Bankacılık Krizinin Öncü Göstergeleri
 •  Örnek Uygulama
 •  Döviz Krizi
 •  Döviz Piyasaları
 • Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler
 •  Finansal Kriz(Likidite-Faiz)
 •  Para Piyasaları ve Merkez Bankası Bilançosunun yorumlanarak beklentilerin analizi çerçevesinde firmalar için nakit yönetimi
 •  Finansal Krizi Etkileyen Faktörler Ve Beklentilerin Yorumlanması
 •  Genel Ekonomik Kriz
 •  Makro Ve Mikro Dengeler Ve Dengeleri Etkileyen Faktörler
 •  Piyasalararası Etkileşim ve portföy yönetimi
 •  Piyasa Verilerinin Birbirini Etkileme Şekli Ve  Düzeyinin Yorumlanması
 •  Türkiye’nin Ekonomik Kriz Senaryoları (Enflasyon,Deflasyon, Devalüasyon)
 • Piyasalar Arası Etkileşime Göre Risk Yönetimi İçin Gerekli Temel Bilgiler
 •  Ekonomik Kriz Ve Finansal Kriz Öncü Göstergeleri ( Piyasa Şartlarında Faiz – Kur Tahmin yöntemleri)