İşletme Yönetimi Uzmanlık Programı

 • PAZARLAMA VE ÜRÜN YÖNETİMİ
  • Yeni Ürünler geliştirme ve gelişmelerini yönetme
   • Farklı düşünce akımları
   • Müşteri hizmetleri ve müşteri odaklılık
   • Müşterinin algı boyutları
   • Satın alma sürecindeki taraflar
   • Pazar bölünmesinin boyutları
   • Pazarlama stratejileri
   • Ürün yerleştirme
   • Pazarlama karması
 • MUHASEBE VE FİNANSMAN
  • Temel muhasebe prensiplerini ve vergi indirimi yöntemlerini kavrama
   • Mali Raporlar
   • Nakit Akışı
   •  Bütçeler
   • Yatırım Değerleme
   • Muhasebe ve Finans temel kavramlar
 • EKONOMİ
  • Ekonomik teoriyi günlük iş yaşantısına uygulama
   • Makro Ekonomi
   • Mikro Ekonomi
   • Ekonomi temel kavramlar ve piyasaları yorumlama teknikleri
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • Astlarını ve emsallerini motive etme ve üretkenliği artırma
   • İnsan kaynakları yönetimi
   • Kriz Yönetimi
   • Ana personel mi destek personel mi
   • İletişim
   • Farlılık ve ayrımcılık
 • İŞLETME YÖNETİMİ
  • Kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak için karar verme yöntemlerini kullanma
   • Ölçek ekonomisi
   • Çapraz geçiş analizi
   • Tam zamanında üretim sistemi
   • Ekonomik sipariş niceliği
   • Sipariş verme sıklığı
 • TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
  • Eski ve yeni teknolojilerin gelişmiş uygulamalarını öğrenme
   • Ofis araçları
   • Algısal çevre ile birlikte bilgisayar
   • Yönetim ve yüksek teknoloji
   • Teknoloji yoluşla gelişme mi
 • İŞ POLİTİKALARI VE ETİK
  • Etik kararlar almada temel oluşturacak bakış açısını kazanmak
   • Etik standartların tarifi
   • Bazı somut iş durumları uygulamaları
   • Sözleşmeler
   • Alternatif anlaşmazlık çözümleri
 • STRATEJİK PLANLAMA
  • Gelecek için hedef, strateji ve planlar oluşturmak
   • Hedef, Strateji ve taktikler
   • Kurumsal hedefler koymak
   • Stratejik plan oluşturmak
   • Stratejik planın değerlendirilmesi
   • İleriyi görme yöntemleri