Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları

 • Yönetim Kararlarında Maliyet Bilgilerinin Stratejik Önemi
 • Maliyet Muhasebesi Temel Kavramları
  • Maliyet Muhasebesinin Kısa Tanımı ve Amaçları
  • Gider Kavramları ve Muhasebe Açısından Maliyet
  • Farklı Bakış Açılarına Göre Maliyetlerin Sınıflandırılması
 • Mamul Maliyetinin Unsurları
  • Hammadde Maliyetleri
  • İşçilik Maliyetleri
  • Genel Üretim Maliyetleri
 • İmalat İşletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunlarının İncelenmesi
 • Birim Maliyetlerin Belirlenmesi
  • Sipariş Maliyetleri
  • Safha Maliyetleri
  • Birleşik İmalatta Maliyetler
 • Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
  • Maliyetlerin Muhasebe Sisteminde Takibi: 7/A ve 7/B seçeneklerini
  • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme