Merkez Bankası Analitik Bilanço Analizi ve Faiz Kur Tahmin Yöntemleri

  • Merkez Bankasının Ekonomideki Yeri
  • Merkez Bankası Araçları ve Amaçları
  • Merkez Bankası ve Hazine İlişkileri ve Araçları
  • Merkez Bankasının Piyasalar Üstündeki Kontrolü ve Para Politikası Uygulamaları
  • Merkez Bankasının Tanımlanması ve Açıklanması
  • APİ, Emisyon Yetkisi, Mevduat  Munzam Karşılıkları, Değerleme Hesabı, İç Krediler
  • Para Arzı Tanımları, Parasal Göstergeler ve Analitik Bilanço İlişkisi
  • Analitik Bilanço ve Para Programları İlişkisi
  • Merkez Bankası Analitik Bilançosu Tarihsel Gelişim ve Değişiminin Makro Ekonomi ile Olan İlişkisi
  • Merkez Bankası Bilançosu Parasal İlişkiler ve Mali Sistem
  • Kamu Açıklarının Finansmanında Merkez Bankasının Rolü
  • Diğer Ülkelerle Merkez Bankası Bilançosunun Karşılaştırılması
  • Niyet Mektubunun Para ve Döviz Piyasasına Getirdiği Yenilikler Işığında Piyasalararası Etkileşim Sonuçları
  • Stand – By (Niyet Mektubu) Çerçevesinde Parasal Göstergelerin Merkez Bankası Bilançosu İçinde Performans ve Gösterge Kriteri Olarak Gelişiminin Değerlendirilmesi.