Stratejik Maliyet Yönetimi

 • İşletmelerde Stratejik Yönetimi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi
 • Hedef Maliyetleme- Hedef Kar-Hedef Satış
 • Kaizen Maliyetleme
 • Tam Zamanlı Üretimi
 • Faaliyet Tabanlı Maliyet
 • Tam Zamanlı Üretim( JIT)
 • Ölçme Değerlendirme Maliyeti
 • Kalite Maliyeti
 • Önleme Maliyeti ( Ürün, Sipariş,Safha)
 • Maliyet Finansman İlişkisi (Stok,Ticari Alacak, Ticari Borç, Sermaye Maliyeti)
 • 3 S Maliyet (Stok,Sermaye,Sabit)
 • Yönetim Kararlarında Maliyet Yönetimi