Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması

 • Temel Ekonomik Veriler (Tarihsel Gelişim , Bugünü ve Beklentiler)
  • Büyüme
  • İstihdam
  • Yatırım
  • Üretim
  • Milli Gelir
  • Fiyat Endeksleri(TEFE, TÜFE)
 • Ekonomik Kesimler ve Birbirleri ile Olan İlişkiler
 • Reel Kesim
  • Ekonomide Arz Talep İlişkisi (Kamu – Özel , Yatırım, Tüketim , Harcamalar)
  • Tasarruf – Yatırım Dengesi , Kamu  Maliyesi Gelir  Gider Dengesi
  • Dış Ticaret Dengesi,  Cari İşlemler Dengesi, Ödemeler Dengesi
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, Sanayi Üretimi, Kapasite Kullanım Oranları
 • Mali Kesim
  • Para Talebi, Para Arzı, Likidite Tuzağı  ve Faiz Oluşumu
  • Para Piyasaları ve Araçları
  • Faiz, Araçları ve Faiz Politikaları
  • Mali Kesim Kurumları (Merkez Bankası – Hazine)
  • Merkez Bankası Yetki ve Görevleri
  • Merkez Bankası Parası, Rezerv Para, Parasal Taban, Net İç Varlıklar
  • Hazine İşlevleri, Faaliyetleri , Piyasalara Etkileri
  • Hazine İhalelerinin Oluşumu ( İhale – İtfa)
  • Bankacılık Sektörünün Durumu Ve Beklentiler
  • Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası ve Ekonomideki Yeri
 • Türkiye’nin Ekonomik Kriz Senaryoları (Enflasyon,Deflasyon, Devalüasyon)
 • Piyasalar Arası Etkileşime Göre Pozisyon Almak İçin Gerekli Temel Bilgiler
 • Ekonomik Kriz ve Finansal Kriz Öncü Göstergeleri ( Piyasa Şartlarında Faiz – Kur Tahminleri)
 • Stand –  By (Niyet Mektubu) Çerçevesinde Makro Beklentiler ve Para Kur Politikalarının Gelişim Projeksiyonu