Alacak ve Tahsilat Riskinin Yönetilmesi ile Vadeli İşlemler Piyasasının İşletme Yönetimindeki Yeri

 • Yeni dönem Finansal Yönetim
 • İşletme stratejilerindeki değişim
 • Alacak yönetimi, vade riskinin tanımlanması
 • Alacaklara Bağlanan Kaynakların Tutarını Etkileyen Faktörler
 • Kredili Satış Politikası
 • Nakit İskontosu Yoluyla Peşin Satışları Artırma veya Ortalama Vadeyi Düşürme
 • Kredili Satışlarda Vadeyi Uzatarak Satış Miktarındaki Düşüşü Azaltma
 • Vadenin Kısaltılması – Satışların ve Kar Marjının Azalması
 • Müşterilerin Kredi Değerliğinin Belirlenmesi
 • Müşteri Hakkındaki Bilgi Kaynakları
 • Müşterinin Kredi Değerliliğini (Kredi Riskini) Belirleyen Faktörler
 • Müşterilere Tanınacak Kredi Limitlerinin Belirlenmesi
 • Alacakların Tahsil Politikası
 • Alacakların Yönetiminde Etkinlik Sağlanması
 • Alacak Riskinin Yönetilmesi Vadeli İşlemler Piyasası
 • Finansal Risklerin Yönetilmesi