İşletmelerde Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

 • Sabit Kıymetler Aktifleştirilirken Faiz ve Masraflar
 • Amortismanlar
 • Şüpheli Alacaklar
 • Değersiz Alacaklar
 • Vazgeçilen Alacaklar
 • Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
 • Çek ve Senet Hesapları
 • KDV Hesapları
 • Yenileme Fonu Uygulamaları
 • Döviz Hesaplarının Dönem Sonu Kuru Değerlemesi
 • Alıcılar Hesabının Değerleme İşlemleri
 • Serbest Bölge Kazançları
 • Kabul Edilmeyen Giderler
 • Stok Maliyetleri
 • Kar Dağıtımı
 • Maliyet Hesaplarının Yansıtılması
 • Gelir-Gider Tablo Kapanış İşlemleri
 • Bilanço Hesaplarının Kapanış İşlemleri