Yatırımcılar ve İşletmeler için Fizibilite Hazırlama Teknikleri

 • Şirketin tarihçesi
 • Başlıca ürünler ve servislerin analizi
 • Başlıca bina ve tesisatın tanımı
 • Başlıca departman ve bölümlerin tanımlanması
 • Başlıca müşteri veya müşteri kategorilerinin tanımlanması
 • Başlıca malzeme veren 10 firma ve bunların piyasa şartları
 • Başlıca politikaların ve iş metodların analizi
 • Şube ve ilgili şirketlerin analizi
 • Sermaye harcamlarının tanımlanması
 • Fiyat koyma stratejileri ve maliyet yapıları
 • Sabit kıymet değerlemesi
 • Sektörde başlıca trend ve gelişmelerin analizi
 • Sektörün geçmiş durumu
 • Sektörde arz – talep dengesi
 • Geleceğe yönelik bekleyişler (arz – talep – üretim – tüketim)
 • Firmanın geçmiş durum değerlendirilmesi  – Beklenti analizi
 • Satış projeksiyonu / Fiyat projeksiyonu / Üretim projeksiyonu
 • Başabaş analizi / Ekonomik iç karlılık
 • Başlıca rakiplerin analizi
 • Pazar payları tahminlerinin analizi