Aile Şirketlerinde Finansal Kurumsallaşma

  • Aile Şirketi/Patron Şirketi, Aile Meclisi, Aile Anayasası, Aile Şirketlerinin Organizasyon Yapısı
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsallaşmaya Getirdikleri
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Finansal Kurumsallaşmaya Getirdikleri
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Muhasebe/Kar Dağıtımı/Ortaklar Cari Hesabı
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Finansal Tablolar
  • Yeni Türk Ticaret Kanun ve Basel II Sürecinde Aile Şirketlerinin Kredi Alması
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Denetim ve Denetçi
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Risklerin Erken Teşhis Komitesi ve Bütçeler
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Faaliyet Raporları