Yönetim Kararlarında Maliyet Muhasebesi Önemi

 • Yönetim Karar Süreçlerinde Finansal Tabloların ve Maliyet Bilgilerinin Önemi
 • Rekabetçi Karar Aşamalarında Maliyet Bilgisi
 • Temel Maliyet Kavramları
 • Maliyet Davranışlarının Analizleri
 • Fiyatlandırma Kararları
 • Katkı Kavramı ve Gelir Tablosunun Katkı Yaklaşımıyla Hazırlanması
 • Maliyet – Kar – Hacim İlişkisi Analizi
 • Değişken Maliyet Yönetimi
 • Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Raporlama Örnekleri
 • Alternatif Seçim Kanalları
 • Maliyet Muhasebesinin Genel Esaslar
  • Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları
  • Gider Maliyet Harcama Zarar Amaçları
  • Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına, Faaliyet Hacmi ile Olan İlişkilerine, Fiili Olup Olmamasına ve Kontrol Edilebilirlik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
  • Maliyet Muhasebesi Organizasyonu
  • Bağımsız Muhasebe Sistemi
  • Bileşik Muhasebe Sistemi
  • Hesap Ayrılığı Ve Eşzamanlı Kayıt
 • Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemler
  • Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/ Değişken/ Normal/ Asal Maliyet Yönetimi)
  • Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/ Tahmini/ Standart Maliyet Yöntemi)
  • Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri (Sipariş Maliyet / Evre Maliyet)
 • Maliyet Kontrolü ve Performans Değerlemesinde Maliyet Bilgilerinin Kullanılması
 • Maliyet Sistemlerinin Kurulması