Kriz Döneminde Stratejik Planlama

 • Dünya makro ekonomisine genel bakış
 • Türkiye ekonomisi
 • Krizin tanımı, krizin özellikleri, krizin temel nedenleri ve etkileri
 • Dış çevre faktörleri
 • İç faktörler
 • Yönetim analizi
 • Finansman yapısının analizi
 • Kriz dönemlerinde stratejik analizlerin gerekliliği
 • Küçük işletme yöneticilerinin stratejik analizleri
 • Krizden çıkma stratejileri
 • Tasarruf Stratejileri
 • Denge (Süreklilik) Stratejileri
 • Ekonomik Kriz Döneminde Stratejik pazarlama yönetimi
 • Kriz dönemlerinde uygulanması önerilen stratejiler
 • Krize hazırlıklı olmak için neler yapılmalıdır
 • SWOT analizi
 • Şirket politikaları (stratejik planlama, pazarlama, finans, insan kaynakları, envanter ve stok, bilgi yönetimi)