Kurumlar İçin Finans Yönetiminde Yeni Olanak ve Yaklaşımlar

 • Finansal kesim çerçevesi ve içeriği
  • Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın üretim, harcama ve gelir bileşenleri incelenecek, üretim ve büyümenin finansal piyasalar üzerindeki etkisi ele alınacaktır.
   • Finansal Sistem ve finansal sistemde işlem gören araçlar
   • Finansal sistemin yapısı ve özellikleri
   • Finansal sistemde yer alan araçlar
   • Finansal sistemde yer alan aracılar ve fonksiyonları
 • Kamu Kesimi, Dış Kesim ve Finansal Kesim
  • Kamu kesimi borçlanma gereksinimi, kamu açıklarının kurumsal kaynakları, finansman yöntemleri, bunların finansal kesim üzerindeki etkileri ve 2006 yılı sonrası hedefleri ele alınacaktır. Dış kesim, ödemeler dengesi çerçevesinde açıklanacak olup, cari işlem açığı, bu açığın finansmanı, önceki yılların verileri ve 2006 yılı hedefleri çerçevesinde finansal piyasalar üzerindeki etkileriyle birlikte incelenecektir.Bu başlık altında ayrıca finansal fiyatlar olarak kabul ettiğimiz faiz ve dövizin belirlenişi, ABD Doları ile Euro arasındaki ilişki değerlendirilecektir.
 • Mali Piyasalar ve Finansman Araçlarında YeniOlanaklar
  • Alternatif Finansman Teknikleri ( Leasing, Factoring, Forfaiting)
  • Özel Finansman Kurumları (Ö.F,K,)
  • Tüketici Finansman Teknikleri
  • Sermaye Piyasası araçları
  • Vadeli işlem ve opsiyon
  • Altın borsası ve kıymetli maden sektörü
  • Gayri menkul yatırım ortaklıkları
  • Halka arz ve şirket birleşmeleri
  • Mortgage (İpotek finansmanı)
 • Finansman Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
  • Kriz Yönetimi
  • Risk Yönetimi