İşletmelerde Finansal Yönetim ve Yeni Ticaret Kanununun Getirdiği Değişiklikler

 • Yeni Dönem Temel Finans Bilgisi ve Temel Finansal Analiz
  • Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım ve Fon Akım Tablosu
  • Mali Analiz
  • Beklenti Yönetimine uyumlu risk yönetimi ve araçları
  • Risk Yönetimi Aşamaları
  • Vadeli İşlemler ve Firma Risklerinin yönetilmesi
  • Risk Yönetim ve işletme fonksiyonları ilişkisi
  • Kurum çapında entegre risk yönetim
   • Etkin bir risk yönetimi için gerekli unsurlar
   • Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetim içindeki Rolü
   • Temel Riskler
 • Maliyet Yönetiminin İşletme Yönetimindeki Rolü
 • Yeni Ticaret Kanunu ile İşletme Yönetimindeki Değişiklikler
 • Yönetim Kurulu Yapısında
 • Mali Tablolar
 • Karşılıklar
 • Amortismanlar
 • Risk Yönetimi
 • Banka İlişkileri
 • Kurumsal Yönetim Süreci
 • Satış , Satın Alma Süreçlerindeki Değişiklikler
 • İnsan Kaynakları Süreci
 • Rating Yönetimi
 • Bütçe ve Bütçe hazırlama teknikleri
 • Aktif / Pasif Yönetimi
 • Nakit Yönetimi
 • Vade Uyumu
 • Likidite Riskinin Kontrolü
 • Bütçe yönetimi , Kontrol ve Denetlenmesi