MAL İHRACATI DESTEKLERİ

İhracat amaçlı faaliyetler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklemektedir. Böylece şirketlerimiz yurt dışına açılma sürecinde ihracat desteklerinden faydalanarak daha kolay planlama ve hazırlık yapabilmektedir. Ayrıca bir nevi alternatif finans olanağı devlet eliyle sağlanmakta ve ihracat teşvik edilmektedir. Hazırlık süreci sonrasında şirketlerimiz pazarlama ve markalaşma konusunda Bakanlığın yine mal ihracatı desteklerinden faydalanarak ihracat kapasitelerini artırmaları mümkündür.

İhracata yönelik devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından DYS sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu destekler vasıtasıyla yurtdışına açılma süreçlerinde firmalarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Mal İhracatı Destekleri Bakanlık tarafından; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç olgunluk seviyesinde dizayn edilmiştir.

Firmalar mal ihracatı destekleri başvurusundan sonuçlandırmaya kadar tüm süreçleri dijital ortamda, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmektedir.

Mal İhracatı Destekleri Nelerdir?

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz pazar araştırmaları yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 5 seyahat, toplamda 20 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 100.000 TL destek alınabilmektedir.

Türkiye’de tescilli markalarınız yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 750.000 TL destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır) Yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyor ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız yurt dışı fuar katılımı desteği sizin için çok uygundur. Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Yurt içi fuarlarda destek tutarı yer kirası ve stant harcamalarının toplamı %50’si 77.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderleri yıllık %50 oranında ve toplam 2.500.000 TL’ye kadar destek kapsamındadır. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.)

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo, showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için yıllık birim başına 2.000.000 TL verilen destekten şirketler %60 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

Belirli bir sektör veya bölge ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için alınacak hazır raporlar veya şirketinize özel düzenletilecek raporlar yurt dışı rapor desteği kapsamındadır. Yıllık %50 oranında 200.000 TL‘ ye kadar olan rapor alımları desteklenmektedir.

Mal İhracatı Destekleri

Konteyner Yükleme

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 4.000.000 TL’ ye kadar giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (EK-1/B) (13.09.2022)

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler;

Şirketler için %50 oranında yıllık en fazla 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL olacaktır.

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri, pazar araştırması çalışması ve raporları tanıtım giderleri, birim kira giderleri, temel kurulum ve konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri %50 oranında yıllık 20.000.000 TL tutarında desteklenmektedir.

Mal İhracatı Destekleri

Proje Bazlı İhracat

2022 Yıllarında Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar;

 • 2022 Yılında Destek Kapsamına Alınan Milli Katılım Organizasyonları listesi için tıklayınız. (YENİ)
 • 2022 Yılında Bireysel Katılımın Desteklendiği Yurtdışı Sektörel Fuarlar listesi için tıklayınız. (YENİ)

2022-2023 Hedef Ülkeler Listesi;

 • 2022-2023 Yıllarında 20 Puan İlave Destek Sağlanacak Hedef Ülkeler Listesi için tıklayınız. (YENİ)

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403