Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli markalarınız yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 1.357.000 TL destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır) Yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

1.357.000 TL

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

%50

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirküleri
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazeteleri
 7. Yurt içi marka tescil belgesi
 8. Yurt dışı marka tescil belgesi ya da başvurusu ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanmış marka tescil belgesi ya da başvurusunun ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tescil veya başvurusuna ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir)
 9. Fatura ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 10. Ödemelere ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgeler ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. (Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir)
 11. İBGS tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Dikkat Edilecek Hususlar

  • Yurt içinde düzenlenen belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Yurt dışında düzenlenen belge asıllarının ya da aslı Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından görülmüş örneklerinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
  • İngilizce belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • WIPO’dan alınan ödeme makbuzunun Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır.
  • Kira veya tanıtım desteği çerçevesinde yurt içi şirket belgelerinin ibraz edilmesi durumunda, marka tescil desteği kapsamında ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403