Küresel Tedarik Zinciri

Küresel Tedarik Zinciri Desteği ile Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler27.149.000 TL
Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri7.239.000 TL

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

27.149.000 TL

Destek Süresi

2 Yıl (Proje Süresince)

Destek Yüzdesi

%50

Küresel Tedarik Zinciri Başvuru Belgeleri

 • Kapasite Raporu
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 • Ticaret Sicil Gazetesi/Hazirun Cetveli (DYS üzerinden kontrol edilir.)
 • Tedarikçisi Olunacak Şirketle olan iş ilişkisini gösteren aşağıdaki belgelerden herhangi biri;

➢ Küresel firmadan tedarikçi olunacak ürünün detayı ile söz konusu ürünün sipariş miktarı ve tutarını ifade eden açıklayıcı bir yazı ( niyet mektubu, sözleşme vb.)

➢ Eğer küresel firma şirketinizi denetlemişse denetim sonuç raporu ve denetim sonuç raporu sonrası muhtemel iş ilişkisi olacağını kanıtlayan belge, sözleşme

 • Proje kapsamında talep edilen giderlere ilişkin proforma faturalar
 • Proje kapsamında talep edilen giderlere ilişkin açıklayıcı bilgi (neden gerekli, ne için kullanılacak vs.)

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Küresel Tedarik Zinciri Dikkat Edilecek Hususlar

  • KTZ Yetkinlik Projesi faaliyetlerine ilişkin destek ödemesi başvuruları için bu ekte istenen belgelerin ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde İBGS’ye ibraz edilmesi gerekir. Destek konusu makine, teçhizat, donanım kalemlerine ilişkin faturaların, üretici firmanın üretim öncesinde fatura düzenleyemiyor olması halinde 6 (altı) aylık süre içerisinde sunulma şartı aranmaz. Ödemelere ilişkin destek başvuruları faturanın İBGS’lere ibraz edilmesini müteakip incelemeye alınır.
  • Tüm harcamaların bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Ortak Hükümler: Yurt dışında düzenlenmiş fatura, banka dekontu, hesap ekstresi, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ilgili ülkede bulunan Türk Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi’ne DYS üzerinden onaylatılması gerekir.
  • İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belge DYS üzerinden İBGS/Bakanlık’a sunulur. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri DYS üzerinden yapar.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403