Tasarım Desteği Nedir?

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

5.000.000 $

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

%50

Genel Hükümler

 1. Yurt dışında düzenlenen belgelerden yalnızca fatura, sözleşme, ödeme belgesi, medya gerçekleşme raporu, diploma, harcama yetkisi verilecek yurt dışı şirkete ilişkin belgeler ve internetten erişilemeyen tescil belgeleri için Ticaret Müşaviri/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı aranır. Ticaret Müşaviri/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmaz.
 2. Yurt dışında düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir.
 3. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile ibraz edilmesi ve tercümelerin Yeminli Tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. İngilizce olarak düzenlenen belgelerin tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır. İlgili incelemeci kuruluşun gerek gördüğü durumlarda İngilizce metinlerin tercümesi talep edilebilir. Destek başvurusunda ibraz edilmesi gereken zorunlu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlere ilişkin belge tercümelerinin başvuruda bulunmaması halinde incelemeci kuruluş eksik belge bildiriminde bulunur.
 4. Ödemelerin bankacılık kanalıyla gerçekleştirilmesi ve bankacılık sistemi çıktısı belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Ödeme belgesinde valör tarihi, işlem tarihi ve ödeme tarihi gibi birden fazla tarih yer aldığında döviz kurunun tespitinde valör tarihinin, valör tarihi bulunmuyorsa işlem tarihinin destek başvurusunda ödeme tarihi olarak dikkate alınması gerekir.
 5. Türkiye’de düzenlenen belgeler için Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı aranmamaktadır.
 6. Fuar harcamalarına yönelik düzenlenen belgelerde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi onayı aranmaz. Yurtdışı fuar katılımlarına yönelik değerlendirmeler kapsamında belirtilen alan m2 bilgisi ile şirketin destek başvurusuna konu harcama belgelerinde belirtilen m2 bilgisinin uyumsuz olması durumunda, düşük olan m2 bilgisi esas alınır.
 7. Türkiye’de düzenlenen ödeme belgelerinin banka tarafından onaylanması gerekmektedir. Ödemenin şirket veya kuruluşa ait kredi veya hesap kartı ile peşin veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir.
 8. Çek ile yapılan ödemelerde hesap ekstresinin veya ödeme dekontunun ibrazı zorunlu olup; süre, çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki ödeme tarihi esas alınarak hesaplanır. Cirolu çek/müşteri çeki destek başvurusunda kabul edilmez ve bağış makbuzu fatura yerine geçmez.
 9. Harcama belgeleri, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirketler adına düzenlenmelidir. Harcama yetkisi verilmesi talep edilen şirketlere ilişkin şu belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir;

a. Yurtiçinde yerleşik şirketler için, son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi,

b. Yurtdışında yerleşik şirketler için, ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi, Holding şirketleri için, holdingin son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi

Tasarım Desteği

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403