Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz pazar araştırmaları yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 5 seyahat, toplamda 20 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 100.000 TL destek alınabilmektedir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

100.000 TL

Destek Süresi

20 Seyahat

Destek Yüzdesi

%50

Başvuru belgeleri

 • Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket personeli olması halinde faaliyetin yapıldığı aya ait SGK
  bildirgesi; şirket sahibi veya ortağı olması halinde, şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicil
  gazetesi veya pay cetveli (Faaliyete katılan kişinin şirketin ortağı olup olmadığı DYS üzerinden sorgulanır.)
 • Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:
  a) Elektronik bilet
  b) Aşağıda yer alan belgelerden herhangi biri
  i. Uçuşlara ait biniş kartları
  ii. Pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopileri (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve
  ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)
  iii. Resmi Makamlardan alınacak yazı (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış
  yaptığı görülmelidir)
  iv. Havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazının aslı (Seyahat
  acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir.)
  v. İlgili havayolu şirketinin Özel Yolcu Programı (Miles&Smiles vb) hesap bildirim cetveli
  c) Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı
  fatura veya harcamayı tevsik edici belge (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca
  fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı
  elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)
  d) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
 • Araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:
  a) Fatura veya harcamayı tevsik edici belge veya sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden
  hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.
  b) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
 • Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda
  kullanılan bilet (bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz.)
 • Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:
  a) Konaklama faturası otelden alındı ise;
  i. Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge
  ii. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
  b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;
  i. Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge veya internet
  üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi
  çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan yer ve tarih bilgilerini gösteren)
  ii. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
  c) Ödemenin şirket çalışanının kredi/hesap kartı ile yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı
  bankacılık kanalıyla ödediğini gösteren belge (Banka onaylı olması gerekmektedir)
 • İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir.)
 • Talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Başvuru esnasında yurt dışı pazar gezisinde görüşme gerçekleştirilen tüm kurum/kuruluş/şirket bilgilerinin yer alması gerekmektedir. Başvuru sırasında ibraz edilen bilgilere ilişkin olarak başvuru sahibi firmanın değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Seyahat başlangıç-bitiş günü ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti desteklenmez.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. 10 (on) günlük süre araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.
 • Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan uçak, tren, gemi, otobüs bilet bedelleri destek kapsamı dışındadır.
 • Yurt dışı pazar araştırması süresince görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda o ülkeye geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler ve o ülkede gerçekleştirilen konaklamaya ilişkin giderler desteklenmez.
 • Türkiye’den görüşme yapılmayan ülkeye gidişe ve/veya görüşme yapılmayan ülkeden Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenmez.
 • Görüşme yapılmayan ülkeden/şehirden görüşme yapılacak ülke/şehre gidilmesi durumunda ilgili ulaşım giderleri desteklenir.
 • Ekonomi sınıfı uçak bilet bedelleri destek kapsamında olduğundan First/Business/Comfort class bilet bedelleri destek kapsamı dışındadır. Uçak bileti üzerinde herhangi bir uçuş güzergâhında uçuş sınıfının First/Business/Comfort class olarak görülmesi halinde bilet tutarının tamamı destek kapsamı dışında tutulur. Ancak, bilet üzerinde bütün uçuş güzergâhlarının ekonomi sınıfı olduğu görülmekle birlikte biniş kartlarında ekonomi sınıfı dışında bir uçuş tespit edilmesi durumunda (upgrade vb. durumlarda) bilet üzerinde görülen ekonomi sınıfı bilet tutarının tamamı desteklenir.
 • Araç kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden veya acenteden alınması durumunda, hizmetin alındığını teyit eden belge sunulması gerekmektedir. • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir.
 • Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin şirket/işbirliği kuruluşu tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Ödemenin; şirketin/işbirliği kuruluşunun hesabından EFT, SWIFT veya havale yapılarak gerçekleştirilmesi durumunda sunulacak dekont; şirket/işbirliği kuruluşu kredi/hesap kartı ile yapılması durumunda ise sunulacak kredi kartı ekstresi/hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır.
 • Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır.
 • Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi/hesap kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.
 • Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403