Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz pazar araştırmaları yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %70 oranında desteklenmektedir. Yılda toplam 10 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 5.000 dolara kadar destek alınabilmektedir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

5.000 $

Destek Süresi

Gezi Süresi

Destek Yüzdesi

%70

Uyarılar

 • Adi şirket olmayacak
 • Yurtdışı görüşmesi en az iki gün olmalı
 • Uçak ile seyahat ekonomik sınıf olmalı
 • Ödemeleri banka veya kredi katı ile yapmalısın (Seyahat acentası toplu ödeme olmamalı, spesifik iş seyahati uçuş ödemesi olmalı)

Adımlar

 • Şirketinden seyahate katılacak isimleri belirle
 • Seyahate ait biniş kartını sakla
 • Araç kiralama faturanı sakla (Ödemesi bire bir olmalı)
 • Otele yerleş faturanı sakla (Ödemesi banka veya kredi kartı ve birebir olmalı)
 • Firmalarla görüş

Başvuru belgeleri

 • Dilekçe
 • Ödeme talep formu EK-A1
 • Taahhütname EK-A2
 • Beyanname EK-A3
 • Pazar araştırması değerlendirme formu EK-A4
 • Görüşme yapılan şirketlere ilişkin bilgi formu EK-A5
 • İmza sirküleri
 • Giden kişilerin şirket ile bağını gösteren belge (şirket otağı ise ticaret sicil gazetesi, çalışan için son 1aylık SGK)
 • Uçak e-bileti
 • Uçtuğuna dair kanıt (boarding kartı)
 • Oda + kahvaltı tutarını gösteren otel faturası

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Başvuruların ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Bakanlığın (EK E)’de belirtilen Bölge Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İmza sirküleri, pay cetveli, fatura ve sözleşme aslı veya Noter, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ya da Bakanlığın aslını görerek onayladığı nüshaları ibraz edilmelidir.
 • EK A-1, EK A-2 ve EK A-3’ün şirket kaşesiyle kaşelenerek şirket imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Pazar araştırmasının birden çok ülkede yapılması durumunda EK A-4’ün her bir ülke için ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir. Seyahat başlangıç günü ve hafta sonu tatil günü hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti desteklenmez.
 • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yolculuk (Türkiye’den gidiş ve Türkiye’ye dönüş) hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. 10 (on) günlük süre araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.
 • Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan uçak, tren, gemi, otobüs bilet bedelleri destek kapsamı dışındadır.
 • Yurt dışı pazar araştırması süresince görüşme yapılmayan ülkeye gidilmesi durumunda konaklama ve ulaşım bedelleri desteklenmez.
 • Uçuşların gerçekleştiğinin ispatı olarak sunulan biniş kartları önem arz etmektedir. Biniş kartlarının (elektronik biniş kartları dahil) ibraz edilememesi durumunda ilgili havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair yazı alınması gerekmektedir. Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir. Biniş kartlarının eksikliği veya havayolu şirketinden yazı alınamaması durumunda uçak bilet bedelleri desteklenmez.
 • Ekonomi sınıfı uçak bilet bedelleri destek kapsamında olduğundan First/Business/Comfort class bilet bedelleri destek kapsamı dışındadır. Uçak bileti üzerinde herhangi bir uçuş güzergahında uçuş sınıfının First/Business/Comfort class olarak görülmesi halinde bilet tutarının tamamı yurt dışı pazar araştırması desteği kapsamı dışında tutulur. Ancak, bilet üzerinde bütün uçuş güzergahlarının ekonomi sınıfı olduğu görülmekle birlikte biniş kartlarında ekonomi sınıfı dışında bir uçuş tespit edilmesi durumunda (upgrade vb. durumlarda) bilet üzerinde görülen ekonomi sınıfı bilet tutarının tamamı desteklenir.
 • Araç kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden veya acenteden alınması durumunda, araç kiralama şirketi tarafından düzenlenen ve hizmetin alındığını teyid eden belge sunulması gerekmektedir.
 • İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. Ancak, İngilizce haricindeki belgelerde içeriği anlaşılabilenler için tercüme aranmayabilir.
 • Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için ilgili ödemelerin şirket tarafından bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Ayrıca, ödemeler için şirket ortaklarının veya şirket çalışanının kişisel kredi kartı kullanılabilir.
 • Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır.
 • Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.
 • Faturayı düzenleyen kuruluş ile ödeme yapılan kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamında değerlendirilir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403