Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten üretici şirketler %50 oranında yararlanırken, ticaret yapan şirketler %40 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

DESTEK TÜRLERİÜretici Şirket (%50)Ticari Şirket (%40)
Mağaza120.000 $100.000 $
Ofis, Depo, Showroom100.000 $75.000 $

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

Üretici Firma 120.000$

Ticari Firma 100.000$

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

Üretici Firma %50

Ticari Firma %40

Bu Destekle Ne Kazanırsınız?

 • Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığınız ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı bizim tarafımızdan karşılanır.
 • En fazla 25 birimin için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alırsınız. – Örneğin, 25 mağazası olan bir üretici firmasınız ve her mağazanın yıllık kira bedeli 240.000$. 1 yıl içerisinde tam 25*(240.000$*%50)= 3.000.000 $ destek sizin!

Üstelik;

 • Birimini hedef veya öncelikli ülkelerden birinde açtıysanız, destek oranı üretici firmaysanız %60, ticari firmaysanız %50 olmaktadır.
 • Firmanızın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı üretici firmaysanız %60, ticari firmaysanız %50 olmaktadır. Hatta, – Hem firmanızın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse, hem de hedef veya öncelikli ülkelerde birim açıyorsanız; destek oranı üretici firmaysanız %70, ticari firmaysanız %60 olmaktadır.

Dikkat Edilecek Hususlar

 • İngilizce ödeme belgeleri ve faturaların tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Kira sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), net kira tutarı, kulanım amacı, kiraya dahil edilen ve edilmeyen giderler (ısıtma, elektrik, su vb), kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.
 • DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda ilgili İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgeler geçerli kabul edilir ve şirketler tarafından DYS’de yeniden ibrazı aranmaz.

Başvuru Belgeleri

Kapsama Alınma Başvurusu Esnasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler;
 1. Yurt içi marka tescil belgesi (Sınai ve ticari şirketler için.)
 2. Tedarikçisi olunacak şirketle olan bağı gösteren belgeler (Letter of Intent, Yapılan Sözleşme vs.) (Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için.)
 3. Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belge ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 4. Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belge ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 5. Kira sözleşmesi/satışın gerçekleştiğine ilişkin belge ya da tapu ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 6. Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)
 7. İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler. Ek-1b ) Kapsama Alınan Birim İçin Ödeme Başvurusu Esnasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler.
 8. Kira/taksit ödemelerinin veya reyon komisyon bedelleri ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgeler ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. (Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 9. Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturalar ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi.
 10. Depo kirası ve depolama hizmeti için; ilgili döneme ilişkin depolama hizmeti ile depo için kullanılan palet miktarını gösteren detaylı fatura.
 11. İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403