Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için yıllık birim başına 3.619.000 TL verilen destekten şirketler %60 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

3.619.000 TL / Birim

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

%60

Yurt Dışı Kira Desteği Başvuru Belgeleri

A- Genel Bilgi ve Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru formu
 3. Taahhütname (EK-6)
 4. Beyanname (EK-7)
 5. İmza sirküleri
 6. Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazeteleri
 7. Kapasite raporu (Sınai ve ticari şirketler ile yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için.)
 8.  Yurt içi marka tescil belgesi (Sınai ve ticari şirketler için)
 9. Tedarikçisi olunacak şirketle olan bağı gösteren belgeler (Letter of Intent, Yapılan Sözleşme vs.) (Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için.)

B- Yurt Dışı Birim ile İlgili Belgeler

 1. Yurt dışı şirketin ortaklık yapısını gösteren belge ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 2. Yurt dışı şirketin tesciline ilişkin belge ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 3. Kira sözleşmesi/satışın gerçekleştiğine ilişkin belge ya da tapu ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 4. Kira/taksit ödemelerinin veya reyon komisyon bedelleri ödendiğine ilişkin banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgeler ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi. (Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka hesap dökümü yanında çek fotokopisi ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 5. Reyonlar için komisyon bedellerinin detaylı bir şekilde görülebildiği faturalar ve yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümesi
 6. Depo kirası ve depolama hizmeti için; ilgili döneme ilişkin depolama hizmeti ile depo için kullanılan palet miktarını gösteren detaylı fatura
 7. Yurt dışı birime ilişkin fotoğraflar (ana giriş, birimin çeşitli bölümlerinden çekilmiş vb.)
 8. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından hazırlanan Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu (EK-8) (Bu form Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından doğrudan destek başvurusu yapılan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine gönderilir)
 9. İBGS’ler tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Yurt Dışı Kira Desteği Dikkat Edilecek Hususlar

  • Yurt içinde düzenlenen belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Yurt dışında düzenlenen belge asıllarının ya da aslı Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından görülmüş örneklerinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
  • İngilizce ödeme belgeleri ve faturaların tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Kira sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), net kira tutarı, kulanım amacı, kiraya dahil edilen ve edilmeyen giderler (ısıtma, elektrik, su vb), kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.
  • Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 ve 16. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403