Yurt Dışı Kira Desteği

Yurtdışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten üretici şirketler %50 oranında yararlanırken, ticaret yapan şirketler %40 oranında yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

DESTEK TÜRLERİÜretici Şirket (%50)Ticari Şirket (%40)
Mağaza120.000 $100.000 $
Ofis, Depo, Showroom100.000 $75.000 $

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

Üretici Firma 120.000$

Ticari Firma 100.000$

Destek Süresi

4 Yıl

Destek Yüzdesi

Üretici Firma %50

Ticari Firma %40

Bu Destekle Ne Kazanırsın?

 • Dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı bizim tarafımızdan karşılanır.
 • En fazla 25 birimin için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alırsın. – Örneğin, 25 mağazası olan bir üretici firmasın ve her mağazanın yıllık kira bedeli 240.000$. 1 yıl içerisinde tam 25*(240.000$*%50)= 3.000.000 $ destek senin!

Üstelik;

 • Birimini hedef veya öncelikli ülkelerden birinde açtıysan, destek oranın üretici firmaysan %60, ticari firmaysan %50 oluyor.
 • Firmanın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse destek oranın üretici firmaysan %60, ticari firmaysan %50 oluyor. Hatta, – Hem firmanın merkezi 4., 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse, hem de hedef veya öncelikli ülkelerde birim açıyorsan; destek oranın üretici firmaysan %70, ticari firmaysan %60 oluyor.

Dikkat Edilecek Hususlar

 • Yurt içinde düzenlenen belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında düzenlenen belge asıllarının ya da aslı Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından görülmüş örneklerinin Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerince onaylanması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş yurt dışı belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 • İngilizce ödeme belgeleri ve faturaların tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Kira sözleşmesinin 5 (beş) sayfayı geçmesi durumunda sadece kiralayan, kiracı, kiralanan yerin adresi, alanı (m2), net kira tutarı, kulanım amacı, kiraya dahil edilen ve edilmeyen giderler (ısıtma, elektrik, su vb), kira başlangıç ve sona eriş tarihleri ile kira ödeme şekli bilgilerinin yer aldığı sayfaların tercüme edilmesi yeterlidir.
 • Başvuruda bulunmuş şirketlerin, destek dönemi içerisinde müteakip başvurularında 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 ve 16. sırada bulunan belgeleri, bu belgelerde her hangi bir değişiklik olmaması halinde yeniden ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403