Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?

Ticaret Bakanlığı’nın son 10 yılda yürüttüğü en önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olan Destek Yönetim Sistemi (DYS), DİR, HİR, VRHİB, Turquality ile Devlet Desteklerine (ihracat ve hizmet) ilişkin başvuru, değerlendirme/sonuçlandırma ve raporlama/analiz süreçlerinin internet ortamında ve tek platformda yürütülmesine olanak sağlayan içerik yönetim sistemidir.

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçleri DYS sisteminden yürütülmektedir. Yararlanıcıların DYS üzerinden başvurularını iletebilmesi için sistemde tanımlı olmaları ve kendileri adına iş ve işlemleri yapacak olan kullanıcıları yetkilendirmeleri zorunludur. 01/01/2021 tarihinden itibaren iletilecek yeni başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilir.

Destek Yönetim Sistemine giriş yaparak İhracat Destekleri, Tarımsal İade Destekleri, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi-Resim-Harç İstisna Uygulamalarına yönelik başvuruları çevrimiçi ortamda iletebilir, başvuruların süreçlerini ve destek tutarlarını sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Destek Yönetim Sistemi’ni Kimler Kullanabilir?

  • Dahilde İşleme Rejimi (DİR)
  • Hariçte İşleme Rejimi (HİR)
  • Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB)
  • İhracat Destekleri
  • Hizmet Sektörü Destekleri
  • Turquality Destekleri

Yukarıda yer alan mevzuatlar kapsamında tanımlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği kuruluşları Destek Yönetim Sistemi’ni kullanabilir. Sistemi kullanacak olan şirket, kurum, kuruluş ve kişiler sistem genelinde YARARLANICI olarak ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin!