Mısır Devleti İthalatlara Akreditif Mecburiyeti Getirdi

Ticaret Bakanlığı’nca, “Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)” sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla Mısır’da ithalatlarda akreditif kullanılacağı bilgisinin 12 Şubat 2022’den itibaren pek çok medya organında açıklandığı belirtilerek, açıklanan başka bir haberde bazı istisnalara ve detaylara değinildiği bildirilmiştir.

Buna göre; Mısır’da ithalatlarda akreditif kullanımına ilişkin Kararın 22 Şubat 2022’den itibaren zorunlu olarak uygulanacağı,

  • Yabancı şirketlerin Mısır şubeleri ve bağlı ortaklıklarının hariç tutulacağı,
  • Kararın yayımından önce yapılan sevkiyatların hariç tutulacağı, (Bazı güvenilir kaynaklarda yayım tarihi 13 Şubat 2022 olarak geçmektedir.)
  • Buğday, ilaçlar, aşılar ve bunların ham maddeleri, çay, et, kümes hayvanı, balık, yağ, süt tozu, bebek sütü, bakla, mercimek, tere yağ, mısır gibi ürünlere istisna uygulanacağı,
  • 5.000 $’a kadar olan gönderilerin hariç tutulacağı, belirtilmektedir.

Kaynak: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü