ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) yeni Dijital Ticaret İşlemleri için bir örnek Kurallarının (URDTT Ver 1.0) çevirisi tamamlanmıştır. Çalışmaya TOBB’un web sitesindeki ilgili sayfasından ücretsiz olarak ulaşmak için tıklayınız.

ICC Bankacılık Komisyonu, mevcut Tahsiller için bir örnek Kurallar (URC 522) ve Akreditifler için Birörnek Kurallar (UCP 600) kurallarına elektronik ekleri yayınlayarak, ticaret finansmanı uygulamalarının dijitalleştirilmesini ilerletmek için elektronik kuralları daha önce yayınlamıştı. eURC ve eUCP, mevcut ticaret finansmanı ürünleriyle ilişkili elektronik kayıtlar için kurallar düzenlemektedir. Ancak bu kurallar, manuel mutabakat süreçlerine olan güven nedeniyle tam olarak yaygınlaşamamıştır. URDTT ise tamamen dijitalleştirilmiş ortamda kanıtlanan işlemleri öngörmektedir. Bu, endüstri hüküm ve koşullarının önceden varlığını, bireysel hizmet sağlayıcılara ait tescilli kural kitaplarının yanı sıra dağıtılmış defter projeleriyle birlikte geliştirilen kural kitaplarının varlığını da kabul etmektedir. Bununla birlikte, URDTT bazı durumlarda kullanıcı sözleşmelerinde ve/ veya özel kural kitaplarında mükerrer maddelere olan ihtiyacı sonuçta ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir.