Çin’in Wuhan kenti sınırlarında başlayıp kısa süre içerisinde bütün dünyayı esiri altına almış olan Korona Virüs ailesinin yeni ve belki de en tehlikelisi olan CoVid-19, her yeni bir ülkeye yayılım gösterdikçe aslında dünya üzerinde çok farklı konuda değişimlere sebep olmaktadır. Birçok sektörde ve alanda farklılıklar yaşanmasına, kimi sektörlerde yükselişe kimi sektörlerde düşüşe sebep olmuş olan bu virüs, özellikle de lojistik alanı için büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişikliklerden birisi de dünya pazarları ve ticareti için büyük önem taşıyan tedarik zinciri üzerinde olmuştur. Korona virüs salgınının tedarik zinciri üzerindeki etkisi büyük ki bunun en büyük sebebi de aslında salgının Çin gibi dünya pazarı için önem taşıyan bir ülkede başlamış olmasıdır.

Tedarik zinciri kavramı kısaca, herhangi bir ürün veya hizmetin üreticisinden, ham maddesinden son alıcıya kadar geçirmiş olduğu süreçlere verilen isimdir. Herhangi bir sektör için tedarik zinciri halkalarının her biri önemlidir ve herhangi bir halkasında meydana gelene değişim de bu sebeple diğer bütün halkaları çok büyük değişikliklere sebep olacak kadar etkilemektedir. Özellikle dünya pazarı, ticaret alanında Çin gibi kalabalık ve sürekli üretim yapan bir ülkenin yeri çok önemlidir ve hatta tedarik zinciri üzerine yapılan araştırmalar sonucunda %16 kadar büyük bir oran taşımaktadır.

Çin’de boy gösteren Koronavirüs salgını, Çin piyasasında öncelikle fabrikaların belirli bölümlerinde kapanmalar meydana getirirken süreç ilerledikçe ve virüs yayıldıkça fabrikaların tamamının kapanmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de üretim azalmış, buna bağlı olarak da Çin ekonomisinde ithalat oranı artmaya başlamıştır. Diğer ülkelerden bakıldığında da hemen hemen her sektörde ihracat azalmaya başlamış, Çin piyasası, maliyet azalma eğilimi göstermiş ve bu da mallarda, hizmetlerde kalite düşüklüğüne, pazar fiyatlarında düşmelere sebep olmuştur.

Dünya, üretim konusunda Çin’e bağımlı denilebilecek bir pozisyondaydı ve Çin’in bu kadar büyük bir pazar olmasının da yanı sıra küresel otomotiv sanayisinde, elektronik ürünlerin ana tedarikçisi konumundaydı. Yani özellikle de elektronik sektörü tedarik zinciri ana halkasıydı. Bütün bunların yanı sıra da Yeni İpek Yolu olarak anılmaya başlamış olan Wuhan kentinin salgın başlangıç noktası kabul edilmesi de zincirlerde kopmalara bile sebep olabilmektedir. Korona virüs salgınının tedarik zinciri üzerindeki etkisi aslında Çin’in pazarlardaki etkinliği ile paralel orandadır desek yeridir.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…