Proje Hakkında

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan bir mali destek projesidir. Proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır. Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro (€)’dur.

Projenin amaçları:

  • Kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemek,
  • Kadın girişimciliğini teşvik etmek,
  • Kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirerek yeni iş olanakları yaratmak.

Projenin Hedef Kitlesi

Kadın girişimcilere ait 05.03.2012 tarihinden sonra kurulan ve en fazla 9 işçi çalıştıran ve yanına ilave olarak kadın işçi alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Mali Destek Miktarı Ne Kadardır?

Proje kapsamında mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin %65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır (2022 yılı için bu tutar 3.984 TL). Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

Mali Destek Uygulamasından Hangi İller Yararlanabilir?

Proje kapsamında destek sağlanacak iller bölgesel farklılıklara göre, kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçilmiştir. Bu iller: Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız