Konşimento üzerinde NOTIFY bölümü

Konşimentonun üzerinde NOTIFY bölümü nedir? Ne işe yarar? Ne yazılmalıdır? Arada bir banka varsa bankanın mı yoksa alıcının mı adı yazılmalıdır? Seminerlerimizde bu konu ile ilgili sık karşılaştığımız sorular bunlar olmaktadır.

Notify bölümüne alıcının mı adının yazılması gerektiği veya kimin adının yazılması gerektiği konusunda belli bir kural bulunmamaktadır, “Notify” kelimesine İngilizce sözlüklere baktığımızda “bildirmek” “haber vermek” “ihbarda bulunmak”” ihtar etmek” “haberdar etmek” “bilgilendirme yapmak” anlamları olduğunu görmekteyiz.

Notify bölümünün amacına, ne işe yaradığına baktığımızda, ne yazılması gerektiği açıkça anlayabilmekteyiz. Konşimento üzerinde bu bölümün amacı; Malların varış yerine geldiğine taşıyıcı firmanın varış yerindeki acentesinin, malların teslim alınması için “taşımasını yaptığımız mallar geldi, gereğini yapmanız için haber vermekteyiz” bilgisinin kime verileceğini göstermektir. Bu amaca uygun olarak bu bölüme ne yazılması gerektiğine satıcının alıcıya danışarak karar vermesi gerekir.  Satıcının müşterisine “Mallar senin limana (veya gümrüğe) vardığında kime (hangi adrese/telefona/ e-maile) haber verilmesini istersin?, kime haber verilsin?” diye sorması ve gelecek cevaba göre Notify bölümüne ne yazılacağının ortaya çıkması gerekir. Alıcı kime haber verilmesini isteyebilir? Olası cevaplara bakalım;

1- Kendisine, yani doğrudan alıcı firmaya haber verilmesini isteyebilir

2- Gümrük işlerini takip etmekle görevlendirdiği firmaya haber verilmesini isteyebilir

3- Eğer arada bir banka varsa (akreditifle veya vesaik mukabili ödeme yapılıyorsa banka olabilir) bankaya haber verilmesi gerekebilir,

  1. a) Eğer ödeme akreditif ile yapılıyorsa “notify” bölümüne ne yazılacağı akreditifte belirtilmiştir.
  2. b) Vesaik mukabili ödeme yapılıyorsa notify bölümüne banka yazılması gerektiği alıcıya sorulabilir.

4- Notify bölümüne yukarıdaki seçeneklerin birden fazlası da yazılabilir, hatta gerektiğinde seçeneklerin hepsini de yazmak mümkündür,

Sonuçta; Notify bölüme ne yazılacağı, mallar varış yerine ulaştığında kime haber verileceği, alıcıya firmaya danışarak satıcının (yükleyicinin) vereceği karardır.

Sağlıklı ve bol ihracatlı günler dileriz.

Hüseyin TEKGÜÇ

htekguc@inovakademi.com