İhracatçılarımızın ürünlerine alıcı bulunması ile birlikte ihracat süreci daha yeni başlamaktadır. Bu noktada ürünlerin düzgün şekilde alıcıya nakledilmesi, sigortalanması, evrakların gümrük işlemleri için uygun şekilde tanzim edilmesi ve en önemlisi ürün bedelinin tahsil edilmesinin önemi büyüktür.

Akreditifli ihracat işlemlerinizin güvenle tahsil edilmesini sağlıyoruz

Dış ticarette temelde 6 farklı ödeme yönteminden bahsetmek mümkündür. Bunlar şu şekildedir;
1) Peşin Ödeme (Cash Advance)
2) Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
3) Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
4) Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank Payment Obligations)
5) Akreditif (Letter of Credit)
6) Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

Akreditif Nedir?

Akreditif; ithalatçının talebi üzerine bir bankanın, akreditif şartlarına uygun, istenilen evrakların kendisine doğru olarak ve zamanında sunulması halinde, mal bedelini ihracatçıya ödeyeceğine dair yazılı olarak vermiş olduğu “şartlı-taahhüt” olarak tanımlanabilir.

Akreditif hem alıcı, hem satıcı açısından bankaların taraf olduğu güvenilir bir ödeme şeklidir

İhracatçı açısından, doğru evrakları sunduğu takdirde ödemenin yapılacağına dair bir güvence olan akreditif, aynı zamanda ithalatçı açısından da söz konusu malı temsil eden ve bu malı kendi gümrüğünden alabilmesini sağlayacak doğru evrakları evrakların eline geçmesini temin eden, banka tarafından verilmiş bir garantidir. Yani hem alıcı, hem satıcı açısından bankaların taraf olduğu güvenilir bir ödeme şeklidir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) UCP 600 ve ISBP 745 düzenlemeleri ile akreditiflerin nasıl işleyeceği, kurallar, tarafların görev, hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. UCP 600’de kurallar, ISBP 745’de ise bazı ayrıntılar ve uygulama direktifleri belirtilmiştir.

Akreditif Danışmanlıklarımız…

Akreditif danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler;

1) Akreditif eğitimi detayı için lütfen tıklayınız

2) Danışmanlıklar

A) Bilgi Hizmetleri: Akreditifli işleminizi her hangi bir aşamasında sorularınızı cevaplamaktayız. Bunlar;

 • Akreditifli ödeme ile daha önce çalışmadıysanız, bu konuda genel bilgi kapsamından çok uzun olmayan sorular,
 • Akreditifin teyitli/teyitsiz olması durumunun irdelenmesi,
 • Mevcut bir akreditif ile ilgili, tereddüt ettiğiniz, anlayamadığınız yerlerle ilgili kısa sorular,
 • Bankanızdan gelen bilgi ve cevaplarla, anlaşılmayan yerlerle ilgili kısa sorular,
 • Bankaya vermiş olduğunuz belgelerdeki hatalarla ilgili ilgili kısa sorulardır.

Bilgi hizmetlerine kapsamına girmeyen konular şunlardır;

 • Uzun cevap ve yorum gerektiren karmaşık sorular,
 • Belge incelenmesini gerektiren sorular,
 • Banka, lojistik firması gibi kuruluşlarla görüşülmesini gerektiren sorular.

B) Akreditif Yorumlama Hizmetleri: Akreditif metninizin incelenip, görülen eksiklikleri raporlamaktayız. Yorumlama hizmeti şunlardır;

 • Akreditifin kendine özel dil anlatımının baştan sona incelenip tercüme edilmesi, maddelerin açıklanması,
 • Tahsilat için şart koşulan “istenilen belgelerin” ve “yerine getirilmesi istenilen şartların” açıklanması,
 • Yerine getirilmeyecek veya riskli şartların, çelişkilerin belirlenip açıklanması, düzeltme talebi önerileri getirilmesi,
 • “Bu akreditif sağlam mı? Yükleme yapmalı mıyız?” sorusuna cevap verilmesi

C) Tam Hizmet İhracat Akreditif Danışmanlığı: İhracat akreditif işlemlerinizin baştan sona kadar tüm süreçlerinde destek vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • Siparişin alınmasından sonra hazırlanacak proforma faturanın kontrol edilmesi, gerekli düzeltme (varsa) yapılması,
 • İthalatçıdan gelecek taslak akreditifin incelenip, aksaklıkların giderilmesi için müşteri ile yazışmalara destek verilmesi,
 • Bankaya gelen akreditifin incelenip; Tahsilat için şart koşulan “istenilen belgelerin” ve “yerine getirilmesi istenilen şartların” açıklanması. Yerine getirilmeyecek veya riskli şartların, çelişkilerin belirlenmesi ve (gerekirse) düzeltme talebi hazırlanması,
 • “Bu akreditif sağlam mı? Yükleme yapmalı mıyız?” sorusuna cevap verilmesi,
 • Firma dışında hazırlanacak belgeler için talimat yazılması, gerekirse belgeyi hazırlayacak kuruluşlarla görüşülmesi,
 • Hazırlanacak belgelerle ilgili firmanın yönlendirilmesi, hazırlanan belgelerin kontrol edilmesi,
 • Vadeli akreditif varsa ve kırdırılması söz konusuysa bu konuda destek verilmesi,
 • Tahsilat gerçekleşinceye kadar akreditifle ilgili çıkabilecek aksaklıklara destek verilecektir.
 • Belirtilen konular dışındaki tüm çalışmalar bu hizmetin kapsamı dışındadır.

D) Tam Hizmet İthalat Akreditif Danışmanlığı: İthalat akreditif işlemlerinizin baştan sona kadar tüm süreçlerinde destek vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • Açılacak akreditifin şartlarının yapılacak ithalatın özelliğine uygun olarak belirlenmesi
 • İstenilecek belgelerin belirlenmesi,
 • Bankaya verilecek akreditif talimatının hazırlanması ve başvuru formunun doldurulması
 • Bankanın hazırladığı taslağın kontrol edilmesi,
 • Bu danışmanlık hizmeti, telefon, e-mail ile ve gerektiğinde müşteri ofisine gidilerek yerine getirilecektir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla (gerektiğinde) görüşmeler telefon ve e-maille yapılacaktır.
 • Akreditif açıldıktan sonra sadece (eğer varsa) satıcı firmadan gelen düzeltme talebi konularında destek verilecektir.
 • Yukarıda belirtilen hususlar dışındaki konular ve ayrıca ithalatın gerçekleştirilmesi aşamasındaki işlemler bu hizmetin kapsamı dışındadır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129396201