Akreditif Danışmanlığı

Akreditif Nedir?

İhracatçılarımızın ürünlerine alıcı bulunması ile birlikte ihracat süreci daha yeni başlamaktadır. Bu noktada ürünlerin düzgün şekilde alıcıya nakledilmesi, sigortalanması, evrakların gümrük işlemleri için uygun şekilde tanzim edilmesi ve en önemlisi ürün bedelinin tahsil edilmesinin önemi büyüktür. Akreditif, en güvenilir ödeme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki akreditifi bilmiyorsanız veya eğer detaylarına hakim değilseniz malınızı nasıl alıcıya göndereceksiniz? Akreditif danışmanlığı ile bu soru(n)larınızı çözümlemekteyiz.

Akreditifli ihracat işlemlerinizin güvenle tahsil edilmesini sağlıyoruz

Dış ticarette Ödeme Yöntemleri:

Dış ticarette temelde 6 farklı ödeme yönteminden bahsetmek mümkündür. Bunlar şu şekildedir;

 1. Peşin Ödeme
 2. Mal Mukabili Ödeme
 3. Vesaik Mukabili Ödeme
 4. Banka Ödeme Yükümlülüğü
 5. Akreditif
 6. Kabul Kredili Ödeme

Akreditif çeşitleri:

 • Görüldüğünde Ödemeli Akreditif
 • Vadeli Akreditif
 • Kabul Kredili Akredit
 • İştira Akreditif
 • Dönülebilir Akreditif
 • Dönülemez Akreditif
 • Teyitli Akreditif
 • Teyitsiz Akreditif

Akreditif Nedir?

Akreditif; ithalatçının talebi üzerine bir bankanın, akreditif şartlarına uygun, istenilen evrakların kendisine doğru olarak ve zamanında sunulması halinde, mal bedelini ihracatçıya ödeyeceğine dair yazılı olarak vermiş olduğu “şartlı-taahhüt” olarak tanımlanabilir.

Akreditif hem alıcı, hem satıcı açısından bankaların taraf olduğu güvenilir bir ödeme şeklidir

İhracatçı açısından, doğru evrakları sunduğu takdirde ödemenin yapılacağına dair bir güvence olan akreditif, aynı zamanda ithalatçı açısından da söz konusu malı temsil eden ve bu malı kendi gümrüğünden alabilmesini sağlayacak doğru evrakları evrakların eline geçmesini temin eden, banka tarafından verilmiş bir garantidir. Yani hem alıcı, hem satıcı açısından bankaların taraf olduğu güvenilir bir ödeme şeklidir.

Akreditif Rezerv yan yana gelmemesi istenen iki kelimedir. Rezerv, akreditifli işlemlerde satıcının akreditif kurallarını yerine getirememesi nedeniyle ürün bedelini alamama ihtimalini ifade etmektedir.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (ICC) UCP 600 ve ISBP 745 düzenlemeleri ile akreditiflerin nasıl işleyeceği, kurallar, tarafların görev, hak ve sorumlulukları belirlenmiştir. UCP 600’de kurallar, ISBP 745’de ise bazı ayrıntılar ve uygulama direktifleri belirtilmiştir.

Son zamanlarda sıklıkla gele bir sorudur; Yurtiçi akreditif açılabilir mi? Kısaca cevabını vermek gerekirse, yurtiçi akreditif açılabilmektedir.

Akreditif Danışmanlıklarımız…

Akreditif danışmanlığı kapsamında verdiğimiz hizmetler;

A) Bilgi Hizmetleri

Akreditifli işleminizin her hangi bir aşamasında sorularınızı cevaplamaktayız.

 • Akreditifli ödeme ile daha önce çalışmadıysanız, bu konuda genel bilgi kapsamında sorular,
 • Akreditif açmak ile ilgili destek verilmesi,
 • Akreditif örneği üzerinden sözel yorum yapılması,
 • Akreditifin teyitli/teyitsiz olması durumunun irdelenmesi,
 • Mevcut bir akreditif ile ilgili, tereddüt ettiğiniz, anlayamadığınız yerlerle ilgili sorular,
 • Bankanızdan gelen bilgi ve cevaplarla, anlaşılmayan yerlerle ilgili sorular,
 • Bankaya vermiş olduğunuz belgelerdeki hatalarla ilgili ilgili sorulardır.

Bilgi hizmetlerine kapsamına girmeyen konular şunlardır;

 • Uzun cevap ve yorum gerektiren karmaşık sorular,
 • Belge incelenmesini gerektiren sorular,
 • Banka, lojistik firması gibi kuruluşlarla görüşülmesini gerektiren sorular.

B) Akreditif Yorumlama Hizmetleri

Akreditif metninizin incelenerek, görülen eksiklikleri raporlanması işlemini kapsamaktadır.

Yorumlama hizmeti şunlardır;

 • Akreditifin (kendi özel kuralları çerçevesinde) baştan sona incelenip tercüme edilmesi, maddelerin açıklanması,
 • Tahsilat için şart koşulan “istenilen belgelerin” ve “yerine getirilmesi istenilen şartların” açıklanması,
 • Yerine getirilmeyecek olan, risk taşıyan şartların, çelişkilerin belirlenip açıklanması ve düzeltme talebi önerileri getirilmesi,
 • “Bu akreditif sağlam mı? Yükleme yapmalı mıyız?” sorusuna cevap verilmesi,

C) Tam Hizmet İhracat Akreditif Danışmanlığı

İhracat akreditif işlemleri konusunda sizlere baştan sona kadar tüm süreçlerde destek verilmesi bu danışmanlığın konusunu oluşturmaktadır. Bu seçenekte verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • Siparişin alınmasından sonra hazırlanacak proforma faturanın kontrol edilmesi, gerekli düzeltme (varsa) yapılması,
 • İthalatçıdan gelecek taslak akreditifin incelenip, aksaklıkların giderilmesi için müşteri ile yazışmalara destek verilmesi,
 • Bankaya gelen akreditifin incelenip; Tahsilat için şart koşulan “istenilen belgelerin” ve “yerine getirilmesi istenilen şartların” açıklanması. Yerine getirilmeyecek veya riskli şartların, çelişkilerin belirlenmesi ve (gerekirse) düzeltme talebi hazırlanması,
 • “Bu akreditif sağlam mı? Yükleme yapmalı mıyız?” sorusuna cevap verilmesi,
 • Firma dışında hazırlanacak belgeler için talimat yazılması, gerekirse belgeyi hazırlayacak kuruluşlarla görüşülmesi,
 • Hazırlanacak belgelerle ilgili firmanın yönlendirilmesi, hazırlanan belgelerin kontrol edilmesi,
 • Vadeli akreditif varsa ve kırdırılması söz konusuysa bu konuda destek verilmesi,
 • Tahsilat gerçekleşinceye kadar akreditifle ilgili çıkabilecek aksaklıklara destek verilmesi,

D) Tam Hizmet İthalat Akreditif Danışmanlığı

İthalat akreditif işlemlerinizin baştan sona kadar tüm süreçlerinde destek süreçleri bu danışmanlığın konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • Açılacak akreditifin şartlarının yapılacak ithalatın özelliğine uygun olarak belirlenmesi
 • İstenilecek belgelerin belirlenmesi,
 • Bankaya verilecek akreditif talimatı hazırlanması ve başvuru formunun doldurulması
 • Bankanın hazırladığı akreditif taslağı kontrol edilmesi,
 • Bu danışmanlık hizmeti, telefon, e-mail ile ve gerektiğinde müşteri ofisine gidilerek yerine getirilecektir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla (gerektiğinde) görüşmeler telefon ve e-maille yapılacaktır.
 • Akreditif açıldıktan sonra sadece (eğer varsa) satıcı firmadan gelen düzeltme talebi konularında destek verilecektir.
 • Yukarıda belirtilen dışındaki konular ve ayrıca ithalatın gerçekleştirilmesi aşamasındaki işlemler bu hizmetin kapsamına girmemektedir.

LİBYA AKREDİTİFLERİNDE SON DURUM

Akreditif Danışmanlığı ile ilgili güncel referanslarımız ve iletişim bilgileri için lütfen danışınız.

Akreditif Eğitim detayı için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02167097332
f: 08505223403

Akreditif danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.

  TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi

  DANIŞMANLIKLARIMIZ

  İNOVAKADEMİ ANA SAYFA

  İLETİŞİM