Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Amacı

Akreditif dış ticaret işlemlerinde hem alıcı hem satıcı açısından ödemelerde bir güven unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. Eğitimde katılımcılara tüm detayları ile birlikte uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri anlatılacaktır. Ayrıca katılımcılara uluslararası ticarette sıklıkla karşılaşılan temel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. Böylece, eğitim sonunda akreditifin sadece bir ödeme şekli olmayıp, teslim şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler gibi konularla yakın ilişkisi olduğu anlaşılacaktır. İthalat ve ihracatçı gözüyle sorumlulukların analizinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

• Şirketlerin dış ticaret bölümlerinin çalışanları
• Uluslararası ticaret yapan firmaların operasyon departmanı çalışanları, satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri.
• Dış ticarete ilgi duyanlar
• Asıl işi dış ticaret olmayan muhasebe, satın alma ve finans gibi bölümlerin çalışanları.
• Uluslararası ticarete yeni başlayanlar.

Eğitim Detayı

 • Akreditif İşlemleri ve Uygulamaları (İleri Düzey)
 • Swift ve Diğer Küresel Ödeme Sistemleri
 • Dijital Paralar ve  Blockchain Tabanlı Dış Ticaretteki En Son Uygulamalar
 • ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Uygulamaları
 • Sözleşmeler ve Incoterms Kapsamında Ödeme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
 • Uluslararası Ticarette Ödeme Çeşitlerine Genel Bakış
  • Mal Mukabili (Cash Against Goods)
  • Peşin (Advence Payment)
  • Vesaik Mukabili (CAD – Cash Against Documents)
  • Akreditif (LC – Letter of Credits)
  • Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO – Bank Payment Obligations)
  • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance)
  • Blockchain Tabanlı Yeni Yöntemler
 • Vadeli İşlemlerde Risk Yönetimi (Alacak Sigortası, Faktoring, Banka Garantisi, Poliçe)
 • Akreditif Nedir?
 • Akreditifte Taraflar
 • Proforma Fatura ve Akreditif İlişkisi
 • Akreditifte Teyit ve İhracatçı İçin Önemi
 • Akreditif Terminolojisi
 • Akreditif Türleri
  • Teyitli/Teyitsiz Akreditif
  • Negotiation (İştira) Akreditif
  • Dönülemez/Dönülebilir Akreditif
  • Rotatif Akreditif (Tekrarlanan Akreditifler)
  • Devredilebilir Akreditif
  • Back to Back Akreditif
  • Sight (Görüldüğünde) Ödemeli Akreditif
  • Vadeli Akreditif
  • Karışık Ödemeli Akreditif
  • Kabul Kredili Akreditif
  • Red Clause ve Green Clause Akreditif
  • Stand By Akreditif (Teminat Akreditifi)
 • UCP 600 Broşürünün İlgili Maddelerinin İncelenmesi
 • Akreditif Nasıl Kontrol Edilir? (Akreditif Metni Kontrolü – Örnek çalışmaları)
 • Rezerv Örnekleri ve Vaka Analizleri
 • Vesaik Mukabili Ödeme İle Akreditifin Karşılaştırılması
 • Akreditif Açılış İşlemleri ve Banka İlişkileri
 • İthalatçı Gözüyle Akreditif
  • İthalat Akreditifi Açılırken Dikkat Edilecek Noktalar
  • Akreditifle Yapacağımız İthalatta Malların Kalitesinden Nasıl Emin Olabiliriz?
  • Uygulama (Akreditif Açılması, Örnek Belgeler)

Eğitimci: Şeyda ATAOĞLU

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Körfezbank, Tekstilbank, Arap Türk Bankası, Denizbank gibi bankalarda Dış İşlemler ile Ticari/Kurumsal Pazarlama Bölümlerinde çalışmıştır. Reel sektörde de Finans Yöneticiliği yapmıştır. Son yıllarda bankacılık ve reel sektörde edindiği tecrübeler doğrultusunda ‘Finansal yönetim’ ve ‘Dış ticaret’ alanlarında seminerler vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403