Türkiye’den yapılan ihracatların bedelleri ile ilgili ne şekilde tasarrufta bulunulacağını “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” düzenlemektedir. 4/9/2018 tarihinde düzenlenmiş olan Karar, ihracatçılarımızın ihraç bedellerini Türkiye’ye hangi sürelerde getirebileceklerini belirtmektedir. Ancak uygulamada bazı sorunlar yaşanmaktaydı. Örneğin kambiyo uygulamasında sorun olan İran gibi ülkelerle yapılan ticaretlerde, ihraç bedelinin yurda getirilmesi bunlardan ilkiydi. Yada 32 Sayılı Karar 180 gün içerisinde ihraç edilen mal bedelinin yurda getirilmesi istenmekteyken, daha uzun vadelerin tahsil süreleri ticaretin önündeki engel olarak karşımıza çıkmaktaydı.

31.12.2019 günkü Resmi Gazetenin mükerrer sayısında 32 Sayılı Karar ile ilgili önemli değişiklikler yapılmış ve uygulamada yukarıda belirttiğimiz sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmıştır.

İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız