İhracat Kayıtlı Satışlarda Sorunlar

Bu yazımızda bize sorulan bir soru ve vermiş olduğumuz cevabı sizlerle paylaşacağız.

Soru şu şekilde; “Biz üretici firma olarak Türkiye’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan bir firmaya ihraç kayıtlı, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre KDV’siz satış yaptık. Çünkü firma bizden aldığı malları ihraç edeceğini beyan etti. Ancak ürünü aldıktan sonra süresi içerisinde ihracat yapmadığını ve hatta yurt içerisinde başka bir firmaya sattığını öğrendik. Bu durumda yaşanacak problemler ne olabilir. Böyle bir duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeliyiz?”

Cevabı vermeden önce soruyu biraz toparlayıp yeniden düzenledim.

Öncelikle bilinmesi gereken; “İhraç kayıtlı satışta KDV SORUMLUSU üretici firmadır”. Vergi dairesi, ihraç kayıtlı satışta şartların yerine getirilmemesi nedeniyle KDV istisnasından yararlanılamaması durumunda üretici firmayı tanır ve muhatap alır.

İhraç kayıtlı satıştan sonra üretici firma ihraç kayıtlı satışın gerçekleştiği aya ait KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı satışı beyan eder ve bu şekilde tahsil etmediği KDV’yi tecil (erteleme) yaptırmış olur. Daha sonra ihracat gerçekleşince, ihracatın gerçekleştiğini gösteren Gümrük Beyannamesinin fotokopisini ihracatçı firmadan alıp Vergi Dairesine verir. Vergi Dairesi ise VEDOP sisteminden ihracatın gerçekleştiğini görür ve KDV ödemesi ortadan kalkmış olur. Böylece üretici firma tahsil etmediği KDV’yi ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

Yukarıda belirtilen tecil (erteleme) işleminden sonra gerçekleşen ihracatın terkin (ortadan kaldırma) işleminin yapılması için süre 5 yıldır.

Dikkat ediniz,

-İhracat yapılması için süre, ihraç kayıtlı satış faturasının düzenlendiği ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadardır.

-Yapılan ihracatın beyan edilerek KDV tutarının terkin edilme süresi, ihraç kayıtlı satış tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

“Neden 5 yıl?” diye soracak olursanız, bu süre ile ilgili hiçbir yerde hiçbir hüküm yok. Böyle bir durumda Vergi Usul Kanunundaki “Genel Zaman Aşımı”  hükümleri uygulanır ve bu da 5 yıldır.

Bu 5 yılın karşımıza nasıl sorun olarak çıkabildiğini bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki, aracı ihracatçı şirket, ihraç kayıtlı alım yapıp sonra ihraç etmediğinde ve üretici firma ise ihracat beyannamesini sorduğundaysa, ihracatın yapıldığını söylemektedir. Çeşitli bahanelerle ihracat beyannamesinin fotokopisini vermemekte ve devamlı mazeretler (Gümrük müşavirim taşınıyor, taşınıyoruz, kayboldu Gümrükten suret çıkartıyorum, o işe bakan elemanım işten ayrıldı nerede olduğunu bulamıyorum ama yakında bulurum, 0rtağımdan ayrıldım ve Gümrük Beyannamesi ortağımda kaldı ama yakında gelecek) üretmektedir. Sonuç olarak Gümrük Beyannamesine ulaşılamamaktadır. Üretici firma bir süre sonra takip etmeyi bırakıp, zaman içerisinde unutmaktadır. Bu arada unutulur mu demeyiniz, olabiliyor. Aradan uzunca zaman geçer ve 5 yılın dolmasına kısa bir süre kala (mesela 1 ay gibi) Vergi Dairesinden bir ihbar gelir; “X tarihinde yapmış olduğunuz İhraç Kayıtlı satışın terkin işlemi yapılmamıştır”. Bu durumda ortada GB olmadığı için terkin işlemi yapılamıyor.

Bu kısım çok önemli: İhraç kayıtlı satışın yapılıp söz konusu KDV tutarının, verilen ilk KDV Beyannamesi tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık gecikme cezası ile birlikte vergi dairesine ödenmesi gerekir.

Üreticiyi yanıltan aracı firmadan bu ödemeyi talep etme hakkımız var. Tahsilatı yapamazsak dava etme hakkımız var. Daha önce bu şekilde dava edilen ve mahkeme kararı ile tahsilatı gerçekleşen örnek olaylar bulunmaktadır.

Bu durumla karşılaşmamak için önerim, üretici firmanın ihracatçı firmadan İhraç Kayıtlı satış şartlarının yerine getirileceğine dair bir taahhütname almasıdır. Makul(*) bir süre sonunda ihracatla ilgili Gümrük Beyannamesinin fotokopisi gelmediği takdirde, noterden ihtar çekip süre sonunda Vergi Dairesine KDV’nin cezalı olarak ödenip sonra da taahhütnamenin işleme koyulup ödenen bedelin tahsil edileceği bildirilmelidir. Yine de Gümrük Beyannamesi gelmezse ihtarda belirtilen uyarı uygulamaya konulmalıdır.

Sizlerin böyle olumsuz bir durumla karşılaşmamasını dilerim. Bir sonraki yazımızda yukarıda bahsedilen ihraç kayıtlı satış için taahhütname örneğini paylaşacağım.

Hüseyin TEKGÜÇ
www.inovakademi.com

(*) Bana kalırsa makul süre, ihraç kayıtlı satışın yapıldığı aydan itibaren dördüncü veya beşinci ay olabilir. Eğer ihracatçı firma Gümrük Beyannamesini vermemek için ileri sürdüğü mazeretlerde samimi olduğuna inanıyorsak, bu süreyi uzatabiliriz.

Önemli Not:

  1. Bu makale “KDV İadesi” hakkında genel bilgi vermektir. Okuyuculara, mevzuatların önümüzdeki günlerde yenilenebilmesi ihtimaline karşın yorum ve bilgileri derinlemesine araştırıp kontrol etmelerini, danışmana başvurmasını tavsiye ederiz.
  2. Uygulamadaki bazı ayrıntıların, Vergi Dairelerinin hepsinde aynı şekilde olmadığı anlaşılmaktadır.