Gibraltar ilginç bir tarihi geçmişe sahiptir. 1713 tarihindeki Utrecht Antlaşmasıyla İspanya kaleyi İngiltere’ye iade etmiştir. Ancak, Cebelitarık’ın statüsü İngiltere ile İspanya (zaman zaman Avrupa Birliği bu tartışmaya dahil olmaktadır) arasında hala tartışma konusudur.

6 km² yüzölçümü ve 2016 rakamlarına göre 29.328 kişilik nüfusuyla ufak bir ülkedir. Her ne kadar dünya üzerinde küçük bir alanı kaplasa da, iki ülke arasında zaman zaman sorunlara neden olmaktadır. 1967 ve 2006 yıllarında yapılan referandumlarda Cebelitarık’lılar, Birleşik Krallık yönetiminde kalma yönünde karar almışlardır.

Günümüzde Avrupa’da ekonomik durgunluk kendini hissettirse de, yüksek büyüme hızı (2012 yılında %7,8) ve düşük işsizlik oranıyla (2012 yılında %2,5) dikkat çeken bir yerdir.

Gelelim ana konumuz olan ihracat meselesine… 2016 senesinde Gibraltar’a 70,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişiz. 2015 senesinde ise bu rakam 18,5 milyon dolarmış. Yani son yıl %280 seviyesinde bir artış gözlemlenmektedir.

Türkiye’den Gibraltar’a ihraç edilen ürünlerin başında ise, 63,3 milyon dolar ile otomotiv ve makine sektörleri için hayati önem taşıyan madeni yağlar gelmektedir. İkinci sırada 6,3 milyon dolar ile dizel araçlar, üçüncü sırada ise 474 Bin dolar ile kablolar yer almaktadır.

Brexit sonrasında suların durulmadığı AB ile İngiltere arasında bugün yeniden gündeme gelen Gibraltar, jeopoltik konumu nedeniyle daha çok konuşulacağa benzer.

Kaynaklar:
Trademap
CnnTurk
Wikipedia
Cia Factbook