İhracat uygulamaları nedir?

İhracat yani dış satım, yurt içi işlemlere göre farklı prosedürleri olan bir süreçtir. Bu farklılık müşteri ile iletişimden başlar ve devamında imalat süreçlerinde, muhasebe kayıtlarında, ödeme, yükleme, düzenlenecek evraklar, dış ticarete özel kurallar vs süreçlerde devam eder. Sırasıyla ele alacak olursak;

a) Dış pazarlarda müşteri ararken, ilgili ülke mevzuatlar, alınması gereken ön izinler, pazar dinamiklerinin farklı olması gibi bir çok farklı konuya çözüm bulmak gerekir. Ayrıca ilgili ülkenin gümrük vergi oranlarını da göz ardı etmemek önemli bir ayrıntıdır.

b) İmalat süreçlerinde ilgili ülke veya ülkemiz mevzuatları uyarınca uyulması gerekli kurallar söz konusu olabilmektedir.

c)  Muhasebe kayıtlarındaki en önemli farklılık düzenlenecek olan Türkçe Fatura olarak belirtilebilir. Yurt dışı mal satımlarında, 3065 sayılı KDV Kanunu uyarınca KDV muafiyeti söz konusudur.

d) Dış ticarette ödeme şekilleri yurt içine göre çok farklılık göstermektedir. Bankaların devreye girerek yükleme evrakları karşılığı ödemenin gerçekleştirileceği Akreditif, detaylarına dikkat edilmesi gereken, satıcının akreditif şartlarına uymadığı takdirde ödemeyi alamama riski bulunan bir yöntemdir.

e) Yine dış ticarette (Incoterms) teslim şekillerinin, ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından şartları belirlenmiştir. Bunlar içerisinde en sık karşılaşılanları EXW, FOB, CFR, CIF’tir.

f) Ülkesine, teslim şekline ve ürüne göre değişen farklı evraklar söz konusudur. Örneğin AB ülkeleriyle Türkiye arasında yapılan ticarette ATR denilen belge düzenlenmektedir. Bu belge sadece uluslararası işlemlerde kullanılmaktadır.

İşte bu işlemler ve operasyonel süreçleri “İhracat Uygulaması” başlığının konusunu oluşturmaktadır.

Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.
Gökhan EROL
gerol@inovakademi.com