,

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/974 Ekli “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/10/2010 tarihli ve 970 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001…
,

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLAR KURULU KARARI   Karar Sayısı : 2010/972 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/10/2010 tarihli ve 38335 sayılı…
,

ÖTV Kanunu değişikliği hk.

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/973Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın…
,

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 TEBLİĞBaşbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TARİFE) (SERİ NO: 13) MADDE 1 – 7/11/2008 tarihli ve…
,

DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN

 23 Ekim 2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete   KANUN   DEVLET DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA KANUN              Kanun No. 6015                                                                                                 …
,

Gümrük Beyannameleri hk. Genelge

  T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.18.00-010.06.02 08/10/2010 Konu: Beyannamenin 31 No'lu Alanı   GENELGE (2010/49)   İlgi: 09/07/2010 tarihli ve 2010/31 sayılı…
,

DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 YÖNETMELİKUlaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan: DENİZ KAZALARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK              MADDE 1 – 31/12/2005…
,

GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 YÖNETMELİKUlaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan: GEMİ İNŞA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK              MADDE 1 – 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı…
,

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

                                                                                                         YÖNETMELİK   Tütün ve Alkol…
,

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

                                                                                      TEBLİĞHazine Müsteşarlığından: Yatırımlarda Devlet Yardımları…
,

DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comTEBLİĞ NO: (2010/41)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon…
,

GY 201. maddesinin uygulaması hk.

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comT.C.BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00.10.06.01                                        …