31.10.2010 tarihli Resmi Gazete’de 2 adet “İthalatta Haksız Rekabetin Önelnmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

1-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9613.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)”nın ithalinde dampinge karşı önlem..
2-Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00, 5903.20.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTP) altında yer alan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-  deri taklidi/ diğerleri” (Suni Deri) için dampinge karşı kesin önlem.
3-Önleme tabi eşya ÇHC menşeli 9607.11 ve  9607.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar”dır.
4-Önleme tabi eşya 7408.11 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar ”dır.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101031.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101031.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101030.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/10/20101030.htm