,

TÜRKİYE - AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comTEBLİĞ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:TÜRKİYE - AB KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASINA…
,

2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comTEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/12 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…
,

Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com  BAKANLAR KURULU KARARI (06.10.2010 Tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete)  BAKANLAR KURULU KARARI            …
,

İhtisas Gümrükleri

          Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comT.CBASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.09.00.010.06                                                                      …
,

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.comKarar Sayısı : 2010/888              Ekli “Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması…
,

Eşya Devrinde KKDF Uygulaması

Bu sayfa, HİTİT ÖZ-AR Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanmaktadır. http://www.hitit3.com T.C MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi BaşkanlığıSAYI                : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2-425 KONU …