Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde belge kontrollerini yakın bir geçmişe kadar sadece fiziken yapmaktaydı. Ancak, elektronik ortamda da denetimlerin yapılabileceği Tek Pencere Sistemi uygulaması başlattı. Sistem ile işlem sürelerinin kısaltılması ve belgede sahteciliğin önüne geçilmesi temel amaç olarak belirtilmektedir.

Ülkemizde dış ticaret işlemlerinde 300’den fazla belgenin söz konusu olduğu bilinmektedir. Bunların bir kısmı (yaklaşık 20 civarında belge) gümrük idareleri tarafından temin edilmektedir. Geri kalan kısmının ise muhtelif kurumlardan temini mümkündür. Sistemin e-başvuru aşamasıyla firmaların izin ve belge temin etme sürecinde tek noktaya başvuru yapmaları ve sonuçlarını tek noktadan almaları söz konusudur. Böylece, gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesiyle birlikte, git-gel, zaman ve para kayıpları azalmasını sağlamaktadır.

Ayrıca e-belge sayesinde manuel olarak yapılan belge kontrolleri elektronik ortamda gerçekleştirilecek, kullanıcı hataları ve sahteciliğin engellenmesi sağlanacaktır.

Bunlarla beraber, Tek Pencere Sistemi ile işlemler kağıtsız ortamda gerçekleştirileceğinden, kağıt israfının da önüne geçilecektir.

Dünya Bankasının 2012 yılında yayımlanan Sınır Ötesi Ticaret Raporu’na göre dünya ekonomilerinin %82’sinde yükümlülerce gümrük süreçlerinin bir yerinde gümrük idarelerine elektronik beyan ya da veri aktarımı yapılabilmektedir. Aynı raporda yer alan araştırmaya göre, araştırmaya dahil olan 150 ülkeden 49 tanesinde tek pencere sistemi kullanılmakta olduğu belirtilmiştir.

İLGİLİ LİNKLER:
Nihai Kullanım İzni Başvurusu: https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere
Detaylı Bilgi: https://www.gtb.gov.tr/haberler/gumruklerde-tek-pencere-sistemi-basladi
Tek Pencere Sistemi İle İlgili Tüm Genelgeler: http://risk.gtb.gov.tr/tek-pencere-sistemi/genelgeler/2016