Dış ticaret işlemleri günden güne dijital ortama taşınmasına Corona virüsünün de katkısı oldu. Avrupa Komisyonunun talebi üzerine MEDOS sisteminde elektronik ortamda düzenlene ATR dolaşım belgesi ve menşe belgelerinin gümrük memurlarınca ıslak imza atılması sonlandırılmıştır. İhracat işlemlerinde GÇB ve faturadan sonra dolaşım belgelerinin de dijital imzalı olması ile ihracat işlemleri hızla elektronik ortama taşınmaktadır.

Ticaret Bakanlığının konuyla ilgili yazısı için tıklayınız