İhracat destekleri

Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri yurt içi harcamaları TL ile yapılması gerekmektedir. İhracat destek programlarında yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi duyurusu.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 12 Eylül 2018 tarihli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; Türkiye’de yerleşik kişiler arasında yapılan alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamadığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak İhracat Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesinin gerekmekte olduğu; gerek ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından Ticaret Bakanlığı’na, gerekse şirketler tarafından Ticaret Bakanlığı’na doğrudan iletilen destek başvuru belgelerinin kısmen veya tamamen döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi halinde destek başvurusunun değerlendirmeye alınmayacağı bildirilmektedir.

Kaynak: BAİB

Bizimle iletişime geçin!